معرفی رشته حسابداری بازرگانی
 

حسابداری بازرگانی

 
    رشته حسابداری بازرگانی یکی از رشته های زمینه خدمات شاخه فنی و حرفه ای در نظام آموزش و پرورش فعلی جمهوری اسلامی ایران می باشد. هنرجویان این رشته پس از گذراندن اول دبیرستان وارد هنرستان های فنی وحرفه ای می شوند که پس از گذراندن دو سال می توانند در کنکودر کاردانی پیوسته دانشکده های فنی و حرفه ای دانشگاه فنی وحرفه ای وکاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی شرکت نمایند و پس از گذرانده ۸۰ واحد(فنیو حرفه ای:۸۰ واحد، کاردانش۸۸ واحد) و فارغ التحصیل شدن در دوره کاردانی میتوانند در آزمون کاردانی به کارشناسی نیز شرکت کنند.

مقدمه

درحال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر در آمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن می دانند و هدف اصلی آن ارائهٔ دور نمای دانش حسابداری بوده و همچنین ارائهٔ اطلاعات مالی به تصمیم گیرندگان جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی آگاهانه برای استفاده از منابع محدود و افزایش بهره وری می باشد.


 

ویژگی‌های رشته حسابداری بازرگانی(فنی وحرفه ای - زمینه خدمات)

هنرجویان در این رشته با مکاتبات اداری، ثبت و بایگانی، کار با انواع ماشین‌های اداری، تنظیم اسناد مالی، امور بانکی، بیمه و مالیات، بورس، گمرک، معاملات تجاری داخلی و خارجی، امور مالی شرکتها وموسسات اداری، حسابداری صادرات و واردات، بازرگانی ایران و جهان، مقررات تجاری برخی کشورها، آمارگیری و تجزیه و تحلیل داده‌ها و ... آشنا خواهند شد .

زمینه‌های شغلی و بازار کار

کارمند امور مالی ادارات

کارمند امور مالیاتی

کارپرداز ادارات و شرکتها

حسابداری مالی و صنعتی

مسئول رسیدگی و صدور اسناد

متصدی اعتبارات

تحویلدار بانک

حسابدار و جمعدار اموال ادارات و ارگانها

۱

دروس کاردانی پیوسته

واحد های دوره دوساله کاردانی پیوسته رشته حسابداری:

ردیفنام درسنوع درسواحد تئوریواحد عملیتعداد واحدپیش نیازهم نیاز
۱مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی(پیش نیاز)کاردانش۱۱۲--
۲حسابداری صنعتی کاردانشکاردانش[۱]۲-۲--
۳اصول حسابداری کاردانشکاردانش۴-۴--
۴زبان فنی (حسابداری)اصلی۲-۲زبان عمومی-
۵مدیریت مالیاصلی۳-۳-حسابداری مالی
۶کاربرد کامپیوتر در حسابداری(۲)اصلی۱۱۲-حسابداری شرکت ها(۲)
۷کاربرد کامپیوتر در حسابداری(۳)اصلی۱۱۲حسابداری شرکت ها (۲)-
۸اقتصاد(۱)(خرد)اصلی۳-۳--
۹اقتصاد(۲)(کلان)اصلی۳-۳اقتصاد(۱)(خرد)-
۱۰اصول تنظیم وکنترل بودجه دولتیاصلی۲-۲--
۱۱سرپرستی سازماناصلی۲-۲--
۱۲حسابرسی(۱)تخصصی۳-۳حسابداری شرکت ها (۲)-
۱۳حسابداری صنعتی(۱)تخصصی۳-۳--
۱۴حسابداری صنعتی (۲)تخصصی۳-۳حسابداری صنعتی(۱)-
۱۵حسابداری مالیاتیتخصصی۲-۲حقوق تجارت-
۱۶حسابداری شرکت ها (۱)تخصصی۳-۳--
۱۷حسابداری شرکت ها(۲)تخصصی۳-۳حسابداری شرکت ها(۱)-
۱۸حسابداری دولتی(۱)تخصصی۳-۳اصول تنظیم وکنترل بودجه دولتی-
۱۹حسابداری مالیتخصصی۳-۳حسابداری شرکت ها(۲)-
۲۰پروژه مالیتخصصی-۱۱-حسابداری مالی
۲۱اندیشه اسلامی(مبدا ومعاد)عمومی۲-۲--
۲۲زبان وادبیات فارسیعمومی۳-۳--
۲۳زبان خارجی(عمومی)عمومی۳-۳زبان پیش نیازدانشگاهی-
۲۴اخلاق اسلامی(مبانی ومفاهیم)عمومی۲-۲--
۲۵تربیت بدنی۱اصلی-۱۱--
۲۶تنظیم خانواده وجمعیتعمومی۱-۱--
۲۷ریاضی (پیش نیاز دانشگاهی)پایه۲-۲--
۲۸زبان خارجی(پیش نیاز دانشگاهی)عمومی۲-۲--
۲۹ریاضی عمومی ۱()پایه۳-۳ریاضی پیش نیاز دانشگاهی-
۳۰حقوق تجارتپایه۲-۲کلیات حقوق-
۳۱روش های آماریپایه۲۱۳--
۳۲ریاضی عمومی (۲)پایه۳-۳رایضی عمومی(۱)-
۳۳کاآموزی (۲)پایه-۲۲۵۲ واحد باید گذرانده شود-
۳۴کلیات حقوق تخصصی۲-۲--
۳۵استانداردهای حسابداریانتخابی۲-۲--
۳۶کارآفرینیاصلی۲۱۳--