ریاست دانشکده:
انعقاد اولین قرار داد بین صنعت و دانشگاه فیمابین پژوهشکده مالی و حسابداری و شرکت اسپادانا در حوزه مالی در روز پنجشنبه 23 فرودین ماه 97
انعقاد اولین قرار داد بین صنعت و دانشگاه فیمابین پژوهشکده مالی و حسابداری و شرکت اسپادانا در حوزه مالی در روز پنجشنبه 23 فرودین ماه 97
انعقاد اولین قرار داد بین صنعت و دانشگاه 
فیمابین پژوهشکده مالی و حسابداری
 و شرکت اسپادانا در حوزه مالی
 در روز پنجشنبه 23 فرودین ماه 97
تاریخ:
1397/05/10
تعداد بازدید:
296
منبع:
Powered by DorsaPortal