logo
۱۳۹۹ جمعه ۲۰ تير
معاون مالی اداری:
مزایده سالن ورزشی
یک باب سالن ورزشی به مساحت یک هزار و پانصد متر مربع جهت استفاده ورزشی واقع در اصفهان اتوبان امام خمینی کیلومتر 2 خیابان بسیج موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی می باشد.

« شرایط مزایده اجاره سالن ورزشی موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی »

1- موضوع مزایده:

یک باب سالن ورزشی به مساحت یک هزار و پانصد متر مربع جهت استفاده ورزشی واقع در اصفهان اتوبان امام خمینی کیلومتر 2 خیابان بسیج موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی می باشد.

2- مدت قرارداد:

از تاریخ 01/04/1399 لغایت 29/12/1399

می باشد.

3- کارفرما: موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

4- ناظر: معاونت مالی اداری

تبصره 1: در صورتیکه موسسه در هر زمان به هر علت و بنا به صلاح و مصلحت خود از ادامه و اجرای قرارداد منصرف گردد ظرف مدت یک هفته پس از اعلام کتبی به پیمانکار، موسسه می تواند قرارداد منعقده را بطور یکجانبه فسخ نماید و پیمانکار حق هر گونه اعتراض، ادعا و شکایتی را در این خصوص از خود سلب می نماید.

تبصره 2: در پایان مدت قرارداد برنده مزایده متعهد و ملزم می باشد تا تعیین پیمانکار جدید و جایگزین، تا سه ماه پس از اتمام قرارداد با شرایط و نرخ مبلغ قرارداد منعقده، نسبت به انجام تعهدات موضوع قرارداد ادامه داده و اقدام نماید.

5- مدارک مزایده:

شامل پاکت الف ( ضمانت نامه)، پاکت شماره ب ( پیشنهاد قیمت ) می باشد.

6- شرایط قرارداد:

1-6 ) برنده مزایده ملزم به عقد بیمه نامه و رعایت پوشش بیمه ای مناسب مسئولیت مدنی،حوادث،آتش سوزی برای مکان تحت الاجاره می باشد.مسئولیت نصب کپسول آتش نشانی و جعبه کمکهای اولیه بر عهده مستاجر می باشد.

2-6 ) مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری کلیه اموال اعم از اموال منقول و غیرمنقول موجود در عین مورد اجاره بعهده مستأجر می باشد.

3-6 ) مستأجر حق هیچگونه تغییر کلی در مورد اجاره را ندارد تغییرات جزئی به منظور استفاده بهینه پس از هماهنگی با مدیر تربیت بدنی و معاونت مالی - اداری و اخذ موافقتنامه کتبی از آن معاونت ممکن می باشد.

4-6 ) مستأجر مکلف است کلیه حق و حقوق قانونی کارگران ،کارکنان و افراد به کار گرفته شده را در زمان اجاره پرداخت نماید و این افراد هیچگونه رابطه استخدامی با موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راغب اصفهانی نخواهند داشت.

5-6 ) مستأجر مکلف است در پایان مدت اجاره مکان مورد اجاره را تخلیه و بدون نقص یا عیب طبق چک لیست پیوست قرارداد و در زمان مقرر تحویل موجر یا نماینده آن نماید.

6-6 ) مستأجر مکلف است اجاره بها را در مواعد تعیین شده پرداخت و رسید پرداخت را در فرجه تعیین شده تحویل موجر یا نماینده آن نماید و در صورت تعویق حتی یک قسط اجاره،موجب فسخ یک جانبه و پرداخت خسارت می باشد.

7-6 ) حفظ شئونات اسلامی و رعایت موازین شرعی و قانونی در زمان بهره برداری جزء وظایف مستأجر محسوب می گردد و هرگونه تخلف و تخطی قابل پیگیری است.

8-6 ) مستأجر کلیه حقوق قانونی از جمله، حق سرقفلی و کسب و پیشه را از خود سلب و ساقط نموده و اقرار به سلب هرگونه ادعایی در مراجع قانونی از خود می نماید.

9-6 ) هرگونه تغییر یا افزایش رشته ورزشی مورد فعالیت می بایست با هماهنگی مدیر تربیت بدنی صورت پذیرد.

10-6 ) برابر با مصوبه شماره 75022/ت17436/5 مورخ 15/10/1376 هیأت محترم وزیران استعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوع می باشد. لذا نصب تابلو ممنوعیت استعمال دخانیات و رعایت این موضوع الزامی می باشد. ضمناً نصب تابلوهای فرهنگی توسط مسئول فرهنگی موسسه آموزشی جهت سالم سازی محیط بلامانع و نصب این گونه تابلوها به صورت رایگان از طرف واحد فرهنگی مربوطه میسر است.

11-6 ) مسئولیت کنترل استفاده کنندگان و تماشاچیان از مورد اجاره جهت حفظ نظم و امنیت و امکانات رفاهی و رعایت شئونات اسلامی با مستأجر می باشد.

12-6 ) بابت تأمین خسارت احتمالی، مستاجر باید یک فقره چک به مبلغ 100,000,000 ریال در وجه موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی صادر و تحویل موجر نماید.

13-6 ) مسئولیت مدنی و اجرایی هر نوع حادثه ای عمدی یا غیر عمدی در مدت اجاره که ناشی از استفاده از مورد اجاره باشد بر عهده مستأ جر بوده و موجر هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نداشته و مستأجرذمه موجر را بری نموده است . مستأجر می تواند در قبال بهره برداران از مورد اجاره نیز ذمه خود را به وجه ملزمی بری نماید .

14-6) مستأجر حق واگذاری این قرارداد را به غیر ، بدون مجوز کتبی موجر ندارد و در هر حال مستأجر در قبال موجر مسئول خواهد بود.

15-6 ) مستأجر حق تحصیل درآمد به وسیله تبلیغ در سالن ورزشی بدون موافقت کتبی موجر ندارد.

16-6 ) هر گونه هماهنگی در مورد سالن یا استفاده از سالن در سانس دانشگاه باید با هماهنگی مدیر تربیت بدنی دانشگاه صورت گیرد.

17-6 ) کلیه استفاده کنندگان از سالن ورزشی می بایست دارای بیمه ورزشی باشند و مسئولیت آن بر عهده مستاجر می باشد.

18-6) با توجه به استفاده مشترک کارفرما و پیمانکار از سالن ورزشی ، پیمانکار متعهد میگردد که نظافت سالن را به صورت روزانه انجام دهد و در زمانهایی که سالن در اختیار موسسه می باشد سالن ورزشی کاملا تمیز باشد.

19- 6) تمامی هزینه برق مصرفی ورزشگاه به عهده مستأجر می­باشد.

تبصره 3: طبق نظر شورای موسسه در روزهای تقویم آموزشی موسسه به استثنای فصل تابستان و روزهای تعطیل، سالن ورزشی از ساعت 8 الی 18 در اختیار این موسسه می­باشد.

20-6) هزینه کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

تبصره4: چنانچه در مدت قرارداد به هر دلیلی که از جانب موجر موجه تشخیص داده شود (نظیر انجام عملیات تعمیر، بازسازی، مرمت، قطع آب و برق و گاز و غیره) که منجر به تعطیلی مکان مورد اجاره گردد، زمان مورد نظر پس از بررسی کارشناسی به تشخیص موجه به مدت قرارداد اضافه شود و یا مبلغ اجاره بهای ایام مذکور از اجاره بها کسر می گردد. مشروط به این که ناشی از عمل مستأجر نباشد.
تبصره5: در صورت نیاز موسسه به سالن ورزشی در ساعات مورد تملک مستاجر، موجر موظف است زمان مورد نظر را به مدت قرارداد اضافه کند و یا اجاره­ بهای ساعات مورد نیاز را از مبلغ ماهیانه کسر نماید.

شرایط متقاضی:

الف) التزام و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی و تابعیت ایران

ب)دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت برای متولدین 1338 به بعد

ج)ارائه عدم سو پیشینه کیفری و عدم اعتیاد درصورت برنده شدن در مزایده

د)داشتن حداقل 25 سال سن برای اشخاص حقیقی و داشتن مدرک تحصیلی دیپلم

مدارک مزایده:ارائه پاکت به شرح ذیل می باشد

مدارک پاکت الف:

الف)ارائه فیش واریزی(مبلغ5.000.000ریال ضمانتنامه)به حساب موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی به شماره 1765583958 نزد بانک ملت بنام آقایان یزدچی ،مهریار، آذربایجانی و .....و همچنین وجه نقد تحت هر شرایط ممنوع است.

تبصره:لازم به ذکر است ضمانتنامه و یا سپرده شرکت در مزایده باید بنام متقاضی باشد در غیر اینصورت پیشنهاد مورد قبول نمی باشد.

پیشنهاد دهنده می بایست شمار حساب خود را جهت استرداد سپرده در فرم مربوطه اعلام و در پاکت الف قرار دهد.

مدارک پاکت ب:

برگه پیشنهاد قیمت

لازم به ذکر است مبلغ پیشنهادی می بایست بر اساس اجاره بهای ماهیانه و به صورت مشخص به عدد و حروف در برگ پیشنهاد فیمت قید گردد و چنانچه بین مبلغ با حروف و عدد اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.

مبلغ پایه بابت اجاره ماهانه سالن ورزشی مبلغ 000/000/40 ریال می باشد.

7- آدرس دریافت و تحویل اوراق مزایده بشرح ذیل می باشد :

آخرین مهلت تحویل پاکت پیشنهاد قیمت24 تیر ماه  1399 ساعت 12 ظهر میباشد وهمچنین بازگشایی پاکتها در تاریخ 24تیر ماه 1399 ساعت 12:30 بعدازظهر میباشد.

خیابان امام خمینی، کیلومتر 2 خیابان بسیج، آموزش عالی راغب اصفهانی، امور اداری موسسه

تذکر مهم: کلیه اسناد و اوراق مناقصه ( فرم یک و دو) میبایست فقط توسط شخص یا اشخاصی که طبق اساسنامه و آگهی آخرین تغیرات شرکت حق امضاء دارند امضاء گردد. ضمناً نوشتن نام و نام خانوادگی امضاء کنندگان، آدرس، تلفن، فاکس شرکت الزامی می باشد در غیر اینصورت پیشنهاد ارائه شده رد می گردد.

آدرس دقیق، تلفن ثابت و همراه:

نام و نام خانوادگی: سمت:

محل امضاء و مهر شرکت

تاریخ:
1399/03/29
تعداد بازدید:
149
منبع:
Powered by DorsaPortal