دروس معارف
         استاد ثرایی           
  اخلاق اسلامی
  تفسیر موضوعی قرآن 
  دانش خانواده

        استاد شوشتری       
  اخلاق اسلامی   جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم                                                    
  اندیشه اسلامی 2        
  جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم                                                    

        استاد سنمار           
  تفسیر موضوعی قرآن     جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم                                                    
  اندیشه اسلامی 1
  جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم  - جلسه چهارم                            

        استاد ناصری         
  انقلاب اسلامی
  جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم                                                    
 دانش خانواده             
         استاد پورشریفی        
 اندیشه 1
  جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم                                                           
 اندیشه 2
 تاریخ                    
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/21
تعداد بازدید:
239
Powered by DorsaPortal