مدیریت صنعتی - کارشناسی

      دکتر علینقیان          بهره وری و تجزیه تحلیل آن در سازمان 
 مدیریت منابع انسانی

        استاد بیژنی         سازمانهای پولی و مالی   جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم - جلسه چهارم - جلسه پنجم   
 ارزیابی طرح های صنعتی                 
  جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم - جلسه چهارم  - جلسه پنجم

        استاد امیری         روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته(روش تحقیق)    جلسه اول                                      
تاریخ به روز رسانی:
1399/03/07
تعداد بازدید:
276
Powered by DorsaPortal