معماری - کاردانی و کارشناسی
         استاد ابراهیمی      
 معماری اسلامی1
 معماری اسلامی2
 مبانی نظری معماری        
 آشنایی با معماری جهان

         استاد افتخاری     
 مدیریت و تشکیل کارگاه  فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل 6   
  ساختمان دو  فایل1 - فایل2
 سازه بتنی
 فایل1  - مجموعه فایل2

         استاد نیلوفر آزاد     
 تعمیر و نگه داری ساختمان  جلسات یکم تا چهارم
 مقررات ملی ساختمان  جلسات یکم تا چهارم
 طراحی ، معماری و شهرسازی  جلسات یکم تا چهارم                         

          استاد یحیی            عناصر و جزئیات       
 جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم                          
 طراحی فنی 2

      استاد سپهر کریمی       معماری،مقاومت مصالح و سازه فلزی 
 ایستایی

    استاد مهرناز آذربایجانی           تاریخ مبلمان                           تاریخ مبلمان - جلسه ششم - جلسه هفتم - جلسه هشتم و نهم - جلسه دهم و یازدهم  

          استاد خمسه            
  طراحی معماری 1  
  فایل 1                                                      

    استاد بهروز            کاربرد نرم افزار           

  استاد صداقت پیشه     طراحی معماری 3                 فایل 1                                                 

       استاد میسمی       روشهای طراحی و تولید صنعتی     جلسه اول تا چهارم                              

       استاد ایزدی          ریاضی عمومی2 معماری       

      استاد معصومی       نقشه برداری                    
 جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم - جلسه چهارم - جلسه پنجم  - جلسه ششم 

      استاد پورسعید        تحلیل فضاهای شهری           

      استاد فنایی         زبان تخصصی                   
 جلسه اول  - جلسه دوم - جلسه سوم - جلسه چهارم                       

      استاد موسوی          عکاسی 2                   
 
         دکتر نیرومند                     ایستایی              
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/03
تعداد بازدید:
1067
Powered by DorsaPortal