گرافیک - کاردانی و کارشناسی
       استاد موسوی       
  رونگاری آثار مشاهیر
  عکاسی در گرافیک   
  مدیریت سازمانها و مراکز هنری 

       استاد ماضی        
  ترسیمات هندسی
  اصول سرپرستی   
  گرافیک کامپیوتر 2                  

       استاد صادقی        
  اصول و فنون تبلیغات
  جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم                                           
  تجزیه تحلیل آثار   
  جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم                                           
  طراحی تصویرسازی      
  جلسه اول1 - جلسه اول2- جلسه سوم1 - جلسه سوم2                         

       استاد سعید زاده        
  تاریخ گرافیک
 جلسه هفتم1 - جلسه هفتم2 - جلسه هشتم1 - جلسه هشتم2 - جلسه نهم1 
  چاپ ماشینی   
  کاربرد خط در گرافیک     
  جلسه اول تا چهارم                                           

          استاد رجالی            تکنیک های تصویرسازی 1  
 جلسه اول - جلسه دوم  - جلسه سوم                                
 شناخت هنر گرافیک 2       

       استاد رشیدی               تکنولوژی سه (طراحی پوستر)    جلسه اول                                                       

       استاد فقیهی                 کارگاه تصویرسازی دیجیتال دو بعدی  

      استاد میترا نریمانی        فیزیک نور                       
 آزمایشگاه فیزیک نور   
 جلسه اول - جلسه دوم
تاریخ به روز رسانی:
1399/03/12
تعداد بازدید:
244
Powered by DorsaPortal