روانشناسی - کارشناسی
           دکتر نوئین           
  فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز 
  توان بخشی کودکان ویژه
 علوم اعصاب شناختی
 روان شناسی اعتیاد
 آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
 روانشناسی فیزیولوژیک
 آزمون های روانشناختی 2

           استاد بدیعی            
  روانشناسی خانواده
  روانشناسی تحولی          
  روانشناسی کودک با نیازهای خاص 

          استاد آخوندی            روانشناسی شناختی     
 فلسفه علم روانشناسی

    استاد سیفی پور       
 
 روانشناسی تربیتی  کلیه جلسات - مجموعه دوم
 مشاوره شغلی و تحصیلی
 کلیه جلسات
 متون روانشناسی            کلیه جلسات
 روانشناسی یادگیری
 کلیه جلسات                                                 
 
          استاد شیرازی           مبانی راهنمایی و مشاوره      
 تاریخچه و مکاتب

          استاد برازنده           روانسنجی         
 بهداشت روانی

          استاد ترابی            معرفت شناسی     
 آشنایی با فلسفه

         استاد کلباسی                 روانشناسی در نهج البلاغه و حدیث      

         دکتر جنتیان                 روانشناسی اجتماعی کاربردی    

         استاد مدنی فر             رفتار سازمانی       
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/07
تعداد بازدید:
431
Powered by DorsaPortal