مدیریت بازرگانی - کارشناسی ارشد
         دکتر فرخی        
  مدیریت رفتار مصرف کننده 
  روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته
   (روش تحقیق)   
  تحلیل آماری     

      استاد امیری          مدیریت تبلیغات و برند سازی  
  روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته
  (روش تحقیق)

      دکتر مهریار         درس تصمیم گیری           
تاریخ به روز رسانی:
1399/03/06
تعداد بازدید:
366
Powered by DorsaPortal