آسیب شناسی و حرکات اصلاحی - کارشناسی ارشد

        دکتر رستمی       
  سمینار در حرکات اصلاحی 
 فایل اول       
  آمار پیشرفته در تربیت بدنی    
 فایل اول     
  حرکات اصلاحی پیشرفته
 جلسه اولجلسه سوم و چهارم                      

          استاد حسینی            ورزش معلولین     
 روش تحقیق

          استاد فتاحی               آسیب شناسی ورزشی  
 پاتوکینزیولوژی

       استاد باقری             فیزیولوژی عصب مرکزی 
 فایل اول                                
تاریخ به روز رسانی:
1399/03/07
تعداد بازدید:
201
Powered by DorsaPortal