روابط عمومی

درباره روابط عمومی

روابط عمومی هنر برقراری ارتباط در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشي به مخاطبان و همچنين زمينه سازي براي دريافت انتظارات و خواسته هاي مخاطبان براي حرکت در مسير آن است .به عبارت ديگر روابط عمومي هنر مردم داري است. روابط عمومي تمامي تلاش خود را معطوف تنظيم روابط سازمان و مردم مي کند، هوشمندانه سعي مي نمايد اهداف و برنامه ي سازمان با اتکاء به اصول اخلاقي و رسالت حرفه اي در قالب کار برنامه اي در جهت تحقق و حفظ منافع سازمان و مردم بكار بندد. وظايف روابط عمومي برقراري ارتباط صحيح و منطقي و اصولي با مخاطبان و همچنين اطلاع رساني شفاف و روشن و دريافت انتظارات و خواسته هاي مخاطبان با بكار گيري روش و فنون مختلف مي باشد.

اصطلاح روابط عمومی برای نخستین بار در ایالات متحده امريکا و در نوشته هاي اتحاديه راه آهن ايالات متحده آمريکا به کار برده شد و دهه اول قرن بيستم، نخستين دفاتر روابط عمومي در موسسات اين کشور ايجاد گرديد. در سال ۱۹۰۶ اولين شركت خصوصي كه تنها خدمات روابط عمومي را به مشتريان خود ارائه مي كرد به وجود آمد. نخستين شركت روابط عمومي توسط " ايوي لي" خبرنگار روزنامه نيويورك تايمز در شهر نيويورك تاسيس گرديد. اين فرد را پدر روابط عمومي در امريكا مي نامند.

 با این که ریشه های تاریخي شکل گيري روابط عمومي در گذشته هاي دور قرار دارد با اين وجود مي توان گفت که آغاز واقعي روابط عمومي به صورتي که امروزه مورد عمل قرار مي گيرد از سال هاي ۱۹۰۰ به بعد شروع شده است.

 تغییر مفهوم روابط عمومی در طول زمان نشان دهنده سیرتکاملي کارکرد آن در سازمان‌ها و جوامع مختلف است مفاهيم مختلفي که روابط عمومي در طول زمان يافته است نشان دهنده كوشش يك حرفه در حالت شكل گيري و رو به توسعه است  كه در جستجوي تبيين شناساندن و تثبيت هويت خاص خويش است.

روابط عمومی در ایران 

آنچه ما اکنون به عنوان روابط عمومی چه از نظر حرفه و چه از نظر اصطلاح باز می شناسیم برای نخستين بار در شرکت ملي نفت  ايران پديدار گشته است. در ميان موسسات و سازمان هاي بخش خصوصي و دولتي در ايران، شرکت ملي نفت ايران براي اولين بار و پيش از همه دفتر روابط عمومي تاسيس نمود. نخستين همايش روابط عمومي در ۳۰آذر ماه ۱۳۴۳ در آبادان و دومین همایش در ۱۳ مهر ۱۳۴۴ در کرمانشاه برگزار شد. پس از تشکیل واحدهای روابط عمومی در ایران، نياز به آموزش مسئولان روابط عمومي و کارمندان اين واحدها احساس شد. نخستين بار تشکيل كلاسهای کوتاه مدت آموزش روابط عمومی در وزارت اطلاعات و جهانگردی سابق شکل گرفت و پارهای از وزارتخانهها مثلا: امورخارجه،آموزش آنرا به کارمندان و وابستگان خود در بیشتر کشورهای خارجی به صورت رسمی با تشکيل دورههای کوتاه مدت شکل دادند.

در سال ۱۳۴۵ مطالعاتی درباره تشکیل دانشکده روابط عمومی صورت گرفت که منجر به تشکیل مؤسسه عالي مطبوعات و روابط عمومي در سال ۱۳۴۰ شد. پس از انقلاب اسلامي در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي، رشته كارشناسي علوم اجتماعي با گرايش علوم ارتباطات به جاي رشته روابط عمومي پديد آمد.

روابط عمومی در موسسات آموزش عالی

امروزه در سازمان‌ها، شناخت، درک متقابل و ارتباطات به منظور دستیابی به اهداف، به عنوان یک اصل اساسی مديريت پذيرفته شده است.

این نوع ارتباط که از آن به روابط عمومی یاد می شود يکي از مهمترين عوامل موثر در سرنوشت هر سازمان و گروه محسوب مي شود. در دنياي امروز روابط عمومي ها به عنوان عناصر قوي در ارزيابي و تقويت برنامه ها و پيشبرد اهداف سازمان ها تلقي مي شوند.

امروزه نقش روابط عمومی و حیطه فعالیت آن بر هیچ کس پوشيده نيست.تمامي فعالان جامعه در بخش هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي و جوياي روابط عمومي‌هايي هستند که آنانرا در طراحي رو‌ش‌هاي معقول وتعيين خط مش‌هاي مرتبط با آينده ياري دهند.

روابط عمومی نقش‌های گوناگونی را در جایگاه‌هاي متفاوت و شرايط متمايز از يکديگر ايفا مي‌کند، اما دو نقش قابل تفکيک آن در ارتباطات درون سازماني و برون سازماني از ميان ساير نقش‌ها، نمايانتراست.

هنر روابط عمومی این است که بتواند امکانات و شرایط محیط بيروني را تشخيص دهد و آنانرا با امکانات درون سازمان پيوند داده و اجراي فرامين درون سازماني را تسهيل نمايد و در نهايتا ارتباط سازمان را با بيرون از آن به درستي برقرار سازد. دراين راستا اولين قدم شناخت محيط و سازمان است و منظور از اين شناخت، شناسايي و بررسي نقاط قوت و ضعف دروني و بيروني آن است.

عمد‌ه ترین هدف سازمانی دانشگاه‌ها، ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها است. دانشگاه از سه طيف دانشگاهيان اعم از استادان، دانشجويان و کارکنان تشکيل شده است. مديريت دانشگاه مسؤليت هماهنگي بين اين سه طيف را برعهده دارد. مديريت براي رسيدن به اين هدف، نياز به ابزارها و ساز وکارهاي لازم دارد. يكي از اين ساز وكارها، بخش روابط عمومي دانشگاه است. بدون وجود روابط عمومي كارآمد، ايجاد هماهنگي و همراهي در دانشگاه‌ها درجهت اهداف عالي ميسر نيست. كاركرد اساسي بخش روابط عمومي، براي پيشرفت‌هاي علمي، فرهنگي و پژوهشي دانشگاه‌ها اهميت اساسي دارد.تقويت روابط عمومي، به منظور تقويت روابط عاطفي بين مديران دانشگاه از يكسو و استادان، دانشجويان و كاركنان، ازسوي ديگر ضروري به نظر مي رسد.

روابط عمومی به عنوان مهمترین ساز و کار مدیریتي دانشگاه‌ها، نقش مهمي در هماهنگ سازي، اطلاع رساني و فرهنگ سازي دارد.توجه ويژه به روابط عمومي به عنوان نهادي که مي تواند به صورت نظام مند، برنامه ريزي شده و سنجيده در جهت تقويت تعامل و تفاهم بين بخش‌هاي مختلف دانشگاه عمل کند، حائز اهميت است.

روابط عمومی موسسه راغب اصفهانی

روابط عمومی موسسه راغب اصفهانی همسو با اهداف دانشگاه و همگام با ماموریت مدیریت کلان در امر توسعه دانشگاه، تمام تلاش خود را معطوف به حفظ جايگاه و شان دانشگاه، دفاع از آرمان‌ها و فعاليت‌هاي آن، روشنگري و تنوير افکار عمومي نسبت به عملکرد دانشگاه، شناخت نيازهاي مخاطبين و سعي در پاسخگو ساختن دانشگاهدر قبال جامعه و ايجاد دوستي و همدلي و درک متقابل با مخاطبان دروني و بيروني دارد.

الف: اهداف روابط عمومی

¨ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و کاربرد شيوه‌هاي مناسب براي انعکاس اهداف، فعاليت‌ها، برنامه‌ها و مواضع موسسه راغب اصفهانی

¨ تقویت هر چه بیشتر روحیه تفاهم بین کارکنان و زمينه‌سازي براي برقراري ارتباطات مناسب‌تر بين آنان و مسئولين موسسه راغب اصفهانی

¨ گردآوری، جمع‌بندی و تحلیل نظرها و دیدگاه‌هاي مخاطبين، رسانه‌ها در زمينه فعاليت‌هاي دانشگاه وارائه به مسئولين موسسه راغب اصفهانی

¨    رعایت اصول اخلاق حرفه‌ایوتأکید بر موازین شرع مقدس اسلام در برخورد با مخاطبان

¨    برنامه‌ریزی برای ایجاد يک روابط عمومي الکترونيک براي هدايت و مديريت افکار عمومي

¨ برقراری ارتباط با واحدهای روابط عمومی سایر دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و خصوصي به منظور معرفي موسسه راغب اصفهانی

 

ب: شرح وظایف روابط عمومی:

با توجه به اهداف مورد اشاره، اهم وظایف و مسئولیت‌های روابط عمومی عبارتند از:

¨ تبلیغ وترفیع موسسه راغب اصفهانی به عنوان یک نهاد مفید اجتماعي ومسووليت‌پذير در امور علم و فناوري در استان اصفهان

¨    استفاده ازطیف گسترده وقابلیت‌های رسانه‌ها برای انتقال پيام موسسه راغب اصفهانی

¨    گسترش بیشتر ارتباطات درون سازمانی موسسه راغب اصفهانی

¨    توسعه مستمر اطلاعات روابط عمومی موسسه راغب اصفهانی

¨    تهیه و تدوین برنامه و بودجه سالانه روابط عمومی دانشگاه اصفهان

¨ مشارکت در برگزاری برنامه های جنبی از جمله:جشنواره‌ها، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشي در موسسه راغب اصفهانی

ج: فعالیت های روابط عمومی

با توجه به تنوع فعالیت های روابط عمومی، در چند بخش می توان فعاليت هاي روابط عمومي موسسه راغب اصفهانی را دسته بندي نمود.لازم به ذکر است هر بخش نيز داراي زيربخش هاي متعدداست:

۱-       اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها

۲-       تبلیغات و انتشارات

۳-       ارتباطات

۴-       روابط عمومی الکترونیک

۵-       تشریفات و مناسبت ها

۶-       نظارت، برنامه ریزی و ارزیابی

۷-       فعالیت مستندسازی

۸-       فعالیت توانمندسازی

۹-       پژوهش و افکارسنجی

۱۰- ویژگی های ساختاری و سازماني

تاریخ به روزرسانی:
1397/05/12
تعداد بازدید:
1744
Powered by DorsaPortal