تلفن های ضروری موسسه

واحد موسسه

داخلی

خانم صالحی (مدیر امور مالی)

107

خانم نوربخش(کارشناس امور مالی)

163

آقای رجامند(کارشناس رشته مدیریت وتحصیلا ت تکمیلی)

122

خانم عبد الهی(کارشناس گروه مجموعه هنر و معماری)

128

آقای هاشمی(مدیر گروه حسابداری)

132

خانم علینقیان (مدیر گروه مدیریت)

138

خانم مدنی (کارشناس رشته گروه حسابداری)

139

خانم نویین(مدیر گروه روانشناسی)

146

آقای صمدی (مدیر گروه معماری و شهر سازی)

154

خانم باطنی منش(مدیر آموزش)

155

آقای غایبی پناه (مدیر گروه مهندسی پزشکی)

173

آقای امیر حسین نیرومند(مدیر گروه مهندسی تاسیسات حرارتی)

175

آقای نجاری(مدیر گروه عمران)

176

آقای مدنی فر کارشناس گروه مجموعه فنی و مهندسی

177

تلفن موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی:33687701 -0313

  

تاریخ به روزرسانی:
1397/03/28
تعداد بازدید:
2504
Powered by DorsaPortal