دانشکده فنی مهندسی
سرپرست کارگاه ها
مهندس محمدجواد صالحی
رشته و گرایش:
مهندسی الکترونیک - الکترونیک
سرپرست کارگاه هاو تجهیزات آمورشی:
کارگاه الکترونیک
کارگاه ماشین های الکتریکی
کارگاه برق صنعتی
کارگاه مصالح ساخت
کارگاه تاسیسات
آزمایشگاه ابزار دقیق
آزمایشگاه فیزیولوژی
آزمایشگاه فیزیک
سایت آموزشی فنی مهندسی
سایت آموزشی گروه کامپیوتر
شماره اتاق: 250
تلفن:031-33687701
داخلی: 177
آدرس پست الکترونیکی:
javadelectronic_salehi@yahoo.com
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/09
تعداد بازدید:
750
Powered by DorsaPortal