دانشکده علوم انسانی
گروه حسابداری

 

 
مشخصات فردی
 

مجید هاشمی دهچی

دانشجوی دکتری رشته حسابداری دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راغب اصفهانی-مدیر گروه حسابداری

سوابق پژوهشی

1. عربصالحی، مهدی، گوگردچیان، احمد و مجید هاشمی (1393). عوامل عوامل مؤثر بر تصمیم­های سرمایه­گذاری در دارایی­های سرمایه­ای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی

 
پژوهشی حسابداری مالی، سال ششم، شماره 23، پاییز.
 

2. عربصالحی، مهدی، گوگردچیان، احمد و مجید هاشمی (1394). بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر شدت اثر تقسیم سود بر تصمیمیات سرمایه‌گذاری. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی

 
تحلیلاوراق بهادار، سال ششم، شماره 26، تابستان.
 

3. عربصالحی، مهدی و مجید هاشمی(1394). تأثیر اطمینان بیش‌ازحد مدیریتی بر اجتناب مالیاتی. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 22، شماره یک، بهار.

 

4. ایزدی نیا، ناصر و مجید هاشمی(1396). بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و چسبندگی هزینه ها. مجله حسابداری مدیریت، دوره 10، شماره 32، بهار.

سوابق اجرایی

1.  حسابرس به مدت نزدیک به دو سال (اردیبهشت 91 الی دی 92)

2.  تدریس در دانشگاه غیر انتفاعی راغب اصفهانی (مهر 93- تاکنون)

3.  تدریس در موسسه غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان به مدت یک نیم سال تحصیلی (مهر 93)

افتخارات و جوایز

1.  عضو بنیاد ملی نخبگان ایران از اسفند 93 تاکنون

 

2. همکار تحقیقاتی بانک حکمت ایرانیان از اسفند 94 تاکنون

 

3.  رتبه پنج کارشناسی

 

4.  رتبه اول کارشناسی ارشد   

نشانی:

تلفن: 07-03133687701

داخلی:132

پست الکترونیک : majidhashemi1990@gmail.com

تاریخ به روز رسانی:
1396/12/10
تعداد بازدید:
296
Powered by DorsaPortal