دانشکده علوم انسانی
گروه مدیریت

 

 
 
 
 
 
 

مشخصات فردی


نسرین علینقیان

دکتری مدیریت بازرگانی  دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه اصفهان

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راغب اصفهانی-مدیر گروه مدیریت

 

 

پایان نامه

·        دکتری: "طراحی الگوی عوامل موثر بر افشاگری در تخلفات حرفه ای: مورد بیمارستان الزهرا اصفهان"، استاد راهنما: دکتر علی نصر اصفهانی، استاد مشاور: دکتر علی صفری.

·        کارشناسی ارشد:"شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پرداخت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، استاد راهنما: دکتر ناصر ایزدینیا،استاد مشاور: دکتر اصغر سلطانی

·        کارشناسی:" بررسی رضایتمندی شغلی کارکنان بانک صادرات"، استاد راهنما: دکتر آرش شاهین. 

 

سوابق اجرایی و پژوهشی:

1.       طرح پژوهشی ارزیابی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از نظر پرداخت سود مورد حمایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران.

2.       همکاری در نمایشگاه گزارش های بین المللی 2011

3.       همکاری در همایش حسابدار ی مالی دانشگاه اصفهان 1390

4.       همکاری در نمایشگاه منطقه ای حسابداری و الگوهای مصرف دانشگاه آزاد خوراسگان

5.       مدیر بازرگانی شرکت تخشا فولاد 1386-1389

6.       کارگزار بورس اوراق بهادار تهران 1390 - 1394

 

مقالات

·        علینقیان نسرین و نصر اصفهانی علی و صفری علی (1395). "تاثیر عوامل ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی بر تمایل به افشاگری در سازمان"، مدیریت دولتی، دانشگاه تهران (علمی-پژوهشی).

·        علینقیان نسرین و نصر اصفهانی علی و صفری علی (1396). "تحلیل عوامل موثر بر افشاگری در سازمان مورد مطالعه: بیمارستان الزهرا"، پژوهشهای مدیریت در ایران، دانشگاه تربیت مدرس (علمی-پژوهشی)

·        فروغی داریوش و علینقیان نسرین (1389). "حسابداری مدیریت و سیستم های اطلاعاتی منسجم"، دانش و پژوهش حسابداری، سال هفتم، ش 24، ص 42-38.

·        ایزدی نیا ناصر، سلطانی اصغر و علینقیان نسرین (1389). "ارزیابی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مطالعات حسابداری، ش 26، 155-139. (علمی پژوهشی)

·    عطافر علی و علینقیان نسرین (1387). " مروری بر مدل های اندازه گیری سرمایه فکری"، مدیریت فردا، ش 20، سال ششم، ص 25-35. (علمی پژوهشی)

·        ایزدی نیا ناصر و علینقیان نسرین (1389). "بررسی خطای پیش بینی سود با ریسک مالی و تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات حسابداری، ش 7 سال دوم، ص34-47. (علمی پژوهشی)

·        ایزدی نیا ناصر و علینقیان نسرین (1389). "بررسی ریسک نقدینگی در بانک"، بانک و اقتصاد، ش 108، ص 25.

·        ایزدی نیا ناصر و علینقیان نسرین (1390). " شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پرداخت سود تقسیمی با بکارگیری مدل لاجیت"، حسابداری و مدیریت مالی دانشگاه اصفهان، تابستان 1390. (علمی پژوهشی)

·         Nasrin Alinaghian, Ali Nasr esfahani, Ali Safari, (2017). Factors Influencing Whistle-blowing in The Iranian Health System, Journal of Human Behavior in the Social Environment. (Scopus: Q3)

·         Nasrin Alinaghian (2014). Identification and Prioritizing of the Influential Factors on dividend Payment among the Accepted Companies in Tehran Stock Exchange: A Logic Model Approach, Journal of Business Excellence. (Scopus; Q2)

 

·         Nasrin Alinaghian (2013).  Appraisal of Intellectual Capital on Financial, Capital Market and Economical Performances in Pharmacy Industry, Reef Resources Assessment and Management Technical Paper,  Vo. 38. (ISI; impact factor: 0.617).

 

 

همایش‌ها

 

ردیف

عنوان مقاله

 مشخصات همایش

نام همایش

سطح

محل برگزاری

سال

 

Comparing the Performance of Banks without Equity Sharea using Multiple Choice Decision-Making Approach

International Conference on Management and Humanities

بین المللی

دبی

2015

1

 

Studying and Evaluating the Different Aspects of Applying Electronic Exchange

E-Commerce in Developing Countries

بین المللی

جزیره کیش

2010

2

ارزیابی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

نقش حسابدارای مدیریت در اصلاح الگوی مصرف

منطقه ای

دانشگاه خوراسگان

1389

3

برسی و ارزیابی دارایی های نامشهود چارچوبی برای عملکرد مالی در بلند مدت

حسابداری

و مدیریت مالی

منطقه ای

دانشگاه اصفهان

1388

4

شناسایی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود شرکت ها با مروری بر تئوریها

حسابداری

و مدیریت مالی

منطقه ای

دانشگاه اصفهان

1388

 

سوابق تدریس

     تدریس در دانشگاه:

1.       دانشگاه امین فولادشهر- مقطع کارشناسی- مدیریت مالی1- نیم سال اول 1388-1389

2.       دانشگاه امین فولادشهر- مقطع کارشناسی- مدیریت مالی2- نیم سال دوم 1388-1389

3.       دانشگاه حکیم سنایی- مقطع کارشناسی- مدیریت مالی1- نیم سال اول 1388-1389

4.       دانشگاه حکیم سنایی- مقطع کارشناسی- سرمایه گذاری در بورس- نیم سال دوم 1388-1389

5.       دانشگاه فیض الاسلام خمینی شهر- مقطع کارشناسی- سرمایه گذاری در بورس - نیم سال دوم 1388-1389

6.       دانشگاه فیض الاسلام خمینی شهر- مقطع کارشناسی-مدیریت مالی1 - نیم سال دوم 1388-1389

7.       دانشگاه صبح صادق - مقطع کارشناسی-مدیریت مالی1- نیم سال دوم 1389-1390

8.       دانشگاه صبح صادق - مقطع کارشناسی-مدیریت مالی2- سال 1390-1389

9.       دانشگاه صبح صادق-مقطع کارشناسی- مدیریت مالی 1- نیم سال اول 1391-1390

10.    دانشگاه صبح صادق- مقطع کارشناسی- سرمایه گذاری در بورس- نیم سال دوم 1391-1390

11.   دانشگاه آزاد نجف آباد- مقطع کارشناسی ارشد- حسابداری مدریریت نیم سال دوم 1392-1393

12.   دانشگاه آزاد نجف آباد- مقطع کارشناسی ارشد- مدیریت مالی- نیم سال اول 1393-1394.

13.   دانشگاه آزاد نجف آباد- مقطع کارشناسی ارشد- روش تحقیق پیشرفته- نیم سال اول 1393-1394.

14.   دانشگاه آزاد نجف آباد- مقطع کارشناسی ارشد- مدیریت مالی- نیم سال اول 1394-1395.

15.   دانشگاه آزاد نجف آباد- مقطع کارشناسی - کنترل کیفیت آماری- نیم سال اول 1394-1395.

16.   دانشگاه آزاد نجف آباد- مقطع کارشناسی - اصول حسابداری و هزینه یابی- نیم سال اول 1394-1395.

17.   دانشگاه آزاد نجف آباد- مقطع کارشناسی اصول مدیریت و مبانی سازمان - نیم سال اول 1394-1395.

گواهینامه های حرفه ای بورس اوراق بهادار

·        معامله گری بورس اوراق بهادار تهران

·        معامله گری بورس کالا

 

دوره‌های آموزشی طی شده:

1.       دوره های زبان انگلیسی

2.       دوره آموزشی بازار سرمایه 1389

3.       دوره آموزشی آشنایی با بازار فارکس 1388

4.       دوره آموزشی اعتبار اسنادی و بازرگانی خارجی 1389

5.       شرکت در دوره آشنایی با ابزارهای مالی اسلامی 1389

6.       شرکت در کنفرانس ملی مدیریت تحول 1389

7.       شرکت در کنفرانس بین المللی مدیریت 1392

8.       شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقیق کیفی 1395

 

مهارت های نرم افزاری

1.       دوره ICDL

2.       SPSS

3.       Stata

4.       Eviews

5.       Metastock

6.       نرم افزار های حسابداری پارسیان هلو

 

نشانی:

تلفن: 03133687701-07                                                                              

داخلی : 138

پست الکترونیک : n.alnaghian@gmail.com

تاریخ به روز رسانی:
1396/12/07
تعداد بازدید:
336
Powered by DorsaPortal