دانشکده علوم انسانی
گروه روانشناسی
 

 

آرمیتا نوئین  (دکتری روان شناسی دانشگاه اصفهان )

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راغب اصفهانی    مدیر گروه روان شناسی

نوآوری در استفاده از روشهای هنردرمانی ( تئاتر درمانی و موسیقی درمانی )

تلفن تماس:   03133687701-07 داخلی 146                            Amritanooien2012@gmail.com

فعالیت در مراکز مشاوره و رواندرمانی :

نام مرکز

از سال

تا سال

مرکز مشاوره  رها ( کودک نوجوان خانواده )

1386

ادامه دارد

مرکز مشاوره میلاد نور

1391

ادامه دارد

مرکز درمان اعتیاد گلستان

1390

1391

مرکز درمان اعتیاد هشت بهشت

1389

1394

مرکز درمان اعتیاد میلاد

1387

1394

مرکز درمان اعتیاد مفید طب

1389

1390

مرکز طب سنتی اسلامی آسپیان دارد

1386

ادامه دارد

آسایشگاه جانبازان شهید مطهری

1383

ادامه دارد

مدرس کارگاههای بهسازی روابط پزشک و بیمار ( معاونت درمان و علوم پزشکی )

1389

ادامه دارد

مدرس کارگاههای جلسه آموزشی مدیریت وابستگی به مواد در بارداری و شیردهی ( معاونت درمان و علوم پزشکی )

1392

ادامه دارد

مدرس کارگاههای تئاتر درمانی  مخصوص دانشجویان مشاوره و روان شناسی- کارشناسان نمایش کودک

1392

ادامه دارد

مرکز مشاوره یاس سپید

1393

ادامه دارد

مرکز روانپزشکی دکتر بهاری زاده

1395

ادامه دارد 

سوابق تحصیلی ( به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی )

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تاریخ اخذ مدرک

دانشگاه محل تحصیل

دکتری

روان شناسی

1391

دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد

روان شناسی

1386

دانشگاه اصفهان

کارشناسی

روان شناسی

1383

دانشگاه اصفهان 

عنوان و موضوع رساله ها :

عنوان رساله

بررسی تاثیر سایکودراما بر کاهش افسردگی نوجوانان خیابانی در شهر اصفهان

بررسی تاثیر تئاتردرمانی بر کاهش افسردگی و اضطراب جانبازان 70 % در شهر اصفهان

مقایسه  پنج مداخله تئاتردرمانی سنتی ، طرحواره درمانی ، تحلیل رفتار متقابل ، تئاتردرمانی با محتوای طرحواره ای و تئاتر درمانی با محتوای تحلیل رفتارمتقابل بر میزان  نارسایی هیجانی و درد مزمن جسمی جانبازان دچار معلولیت جسمی 35% به بالا 

مقاله ها :

 

هفتمین همایش هفته پژوهش

مقایسه اثربخشی پنج مداخله تئاتردرمانی سنتی ، طرحواره درمانی ، تحلیل رفتار متقابل ، تئاتردرمانی با محتوای طرحواره ای و تئاتر درمانی با محتوای تحلیل رفتارمتقابل بر میزان  نارسایی هیجانی و درد مزمن جسمی جانبازان دچار معلولیت جسمی 35% به بالا

 

دانشگاه پیام نور اصفهان

1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولین همایش روان نمایشگری ایران

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی تهران 1392

 

دومین همایش هنردرمانی

بررسی تاثیر تئاتردرمانی بر کاهش افسردگی و اضطراب جانبازان 70 % در شهر اصفهان

دانشگاه شهید بهشتی تهران 1388

 

هشتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان

مقایسه تاثیر تئاتردرمانی ، دراماتراپی و ایفای نقش بر کاهش افسردگی جانبازان

 

دانشگاه اصفهان 1384

اولین همایش روان شناسی اجتماعی ایران

بررسی مقایسه ای تاثیر میزان سوگیری بازیگر مشاهده گر در تعارضات والدین نوجوانان

1390 تهران

جامعه شناسی کاربردی

رفتارهای مطلوب اجتماعی و ایثارگری در شهروندان اصفهانی

 

دانشگاه اصفهان 1392

همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

تئاتردرمانی بر کاهش افسردگی و اضطراب جانبازان 70 % در شهر اصفهان

دانشگاه اصفهان 1387

چهارمین سمپوزیوم عوارض عصبی روانی ناشی از جنگ

تئاتردرمانی بر کاهش افسردگی و اضطراب جانبازان 70 % در شهر اصفهان

پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

تهران 1386

نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان

تاثیر سایکودراما بر بهسازی عزت نفس نوجوانان

 

دانشگاه اصفهان 1385

بهار 93 شماره 4

Why the protocol is neglected: a statistical study

مجله طب اعتیاد

تابستان 1393- شماره 16

بررسی تاثیر دراماتراپی بر سطح استدلال اخلاقی

مجله طب نظامی

 

اردیبهشت 1395

توسعه الگوی قابلیت اطمینان اسنانی در مراقبین پرواز ، با رویکرد عصب ، روان شناختی ( پرسنل مراقبت پرواز فرودگاه شهید بهشتی اصفهان )

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان

همایش طب مکمل

بررسی تاثیر موسیقی درمانی ایرانی بر افسردگی اساسی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زمستان 1393

2012- 4

The comparison of schema therapy & theatre therapy with schema concept on alexithymia on war devotes physical handicap over 35 % in Esfahan city

International journal of contemporary research in business 

طرح های پژوهشی :

نام طرح

بررسی تاثیر مدیریت استرس بر کاهش سردردهای تنشی جانبازان

تدوین مدل بومی موسیقی درمانی بر اساس دستگاههای مومسیقی ایرانی در آثار استاد حسین علیزاده و استاد محمدرضا شجریان بر علائم عصب- روان شناختی افسردگی اساسی

تحلیل محتوای تعالی اساتید موسیقی ایرانی بر اساس نظریه های روان شناسی کمال   

فعالیتهای مشاوره رواندرمانی و برگزاری کارگاههای آموزشی:

نوع فعالیتهای مرتبط با روان شناسی  انجام شده

خدمات روانشناسی (رواندرمانگری ) در زمینه حقوق کودک و کودک آزاری

فعالیت در بخش روانشناسی اختلالات شبه جسمی

روانشناسی(رواندرمانگری ) کودک ، نوجوان و خانواده

روان نمایشگری ( سایکودراما ) تئاتردرمانی

رواندرمانیهای گروهی ، انفرادی و خانواده درمانی

برگزاری کارگاه آموزشی با محتوای آموزش هنر درمانی به دانشجویان مشاوره و روان شناسی

به کارگیری سایکودراما در افزایش اعتماد به نفس نوجوانان دختر

به کار گیری تکنیکهای تئاتردرمانی بر بهبود بیش فعلی کودکان

مدیریت خشم با استفاده از فیلم درمانی و سایکودراما

روشهای تربیتی کودک و نوجوان مخصوص والدین

شرکت در طرح سنجش سلامت بنیاد شهید

برگزاری کارگاه حل مساله

برگزاری کارگاه روابط بین فردی

برگزاری کارگاه قصه درمانی نمایشی در کاهش اضطراب جدایی کودکان در بدو ورود به مدرسه

برگزاری کارگاه مدیریت خشم

شرکت در کارگاه درمان های نگهدارنده اعتیاد به مواد مخدر ( MMT)  

شرکت در کارگاه نوروفیدبک

مدرس کارگاههای بهسازی روابط پزشک و بیمار ( معاونت درمان و علوم پزشکی )

 

مدرس کارگاههای جلسه آموزشی مدیریت وابستگی به مواد در بارداری و شیردهی ( معاونت درمان و علوم پزشکی )

 

مدرس کارگاههای تئاتر درمانی مخصوص دانشجویان مشاوره و روان شناسی- کارشناسان نمایش کودک

 

مدرس کارگاه مدیریت خشم در روابط بین فردی کارکنان دانشگاه راغب 

شرکت در جشنواره :

نوع جشنواره

سال برگزرای جشنواره

چهارمین دوره تئاتردرمانی جانبازان

1385تهران ( بیمارستان روان پزشکی سعادت آباد )

هفتمین دوره تئاتردرمانی جانبازان

1387 تهران ( بیمارستان روان پزشکی سعادت آباد )

اجرای تئاتردرمانی ققنوس توسط گروه جانبازان

/1385 تالار هنر / اصفهان 

اجرای تئاتردرمانی روایتی دیگر از فتح گروه جانبازان

1386/ اصفهان/ تالار شهید آوینی دانشگاه اصفهان/ 

تدریس و مشاوره پایان نامه ها :

تدریس و راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها

نام محل تدریس

سال

نوع فعالیت

روان شناسی عمومی

دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

1392

تدریس

 

زوج درمانی ، روان سنجی ، روان شناسی اعتیاد

دانشگاه پیام نور دولت آباد

1393 1394

تدریس و پایان نامه کارشناسی

 

تاثیر سبکهای موسیقی انتخابی شنیداری بر بزهکاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

1393

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و علوم قضا گرایش جرم و جزاشناسی

بررسی ویژگیهای شخصیتی زوجین در بروز خشونت خانگی بررسی ویژگیهای شخصیتی زوجین در بروز خشونت خانگی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان آزاد

1394

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و علوم قضا گرایش جرم و جزاشناسی

بررسی اثربخشی معنادرمانی بر کیفیت زندگی و واکنشهای ناشی از فقدان در افراد 20 تا 50 سال دچار فقدان در شهر اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

1395

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی

اثربخشی تلفیقی بازی درمانی به روش کار با گِل و درمان شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان مقطع ابتدایی 7 تا9 ساله شهرستان مبارکه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

1396

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی

بررسی رابطه جو عاطفی خانواده بر مهارتهای اجتماعی و پرخاشگری کودکان  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

1396

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی

روان شناسی عمومی

دانش پژوهان

 

تدریس

درس

موسسه غیر انتفاعی راغب اصفهانی

1392تا کنون

تدریس

 

 

 

 

 

 

توسعه الگوی قابلیت اطمینان اسنانی در مراقبین پرواز ، با رویکرد عصب ، روان شناختی ( پرسنل مراقبت پرواز فرودگاه شهید بهشتی اصفهان )

دانشگاه مالک اشتر

1395

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

بررسی اثر بخشی تئاتردرمانی برسطح استدلال اخلاقی

دانشگاه علامه طباطبائی

1393

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی

مصاحبه بالینی

پژوهشکده طب الصادق 

1393

تدریس

ترجمه و تالیف کتاب :

دانشگاه شهید بهشتی بیمارستان مسیح دانشوری- پیوند اعضا

Chapter 7 : family approach for organ donation

Organ Donation

نشر پرستش

فصول مرتبط با روانشناسی

قولنج درمانی

داور مجله علمی پژوهشی international psychology

تاریخ به روز رسانی:
1396/12/10
تعداد بازدید:
188
Powered by DorsaPortal