دانشکده علوم انسانی
گروه روانشناسی
 
 

 

 

 
 
 
 
مشخصات فردی: 

سیما جنتیان

دکتری روانشناسی دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه اصفهان


سوابق آموزشی:

 

سابقه تدریس: 11 سال در مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی.

روانشناسی اجتماعی، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

روانشناسی رشد، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

نظریه های رواندرمانی، مقطع کارشناسی ارشد

هوش هیجانی، مقطع کارشناسی ارشد

روابط مثبت، مقطع کارشناسی ارشد

روانشناسی مصرف کننده، مقطع کارشناسی

روانشناسی صنعتی و سازمانی، مقطع کارشناسی

بالندگی سازمانی، مقطع کارشناسی

آمار توصیفی، مقطع کارشناسی

آمار استنباطی، مقطع کارشناسی

روانشناسی تفاوتهای فردی، مقطع کارشناسی

روانشناسی شخصیت، مقطع کاردانی

بهداشت روانی، مقطع کاردانی

روانشناسی بازی، مقطع کاردانی

محل تدریس:

 

دانشگاه اصفهان (گروه روانشناسی، علوم تربیتی و کتابداری) سال 1389تا کنون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)  سال 1393 تا کنون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر سال 1394 تا کنون

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر سال 1385 تا کنون

مرکز علمی کاربردی بهزیستی سال 1386 تا کنون

موسسه دانش پژوهان، وابسته به دانشگاه پیام نور سال 1387 تا کنون

موسسه آموزش عالی هشت بهشت سال 1389 تا 1391

موسسه آموزشی غیر انتفاعی راغب اصفهانی سال 1394 تا کنون

موسسه آموزشی غیر انتفاعی فرزانگان سال 1395 تا کنون

 

سوابق شغلی:

 

     عضو هیئت علمی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی از سال 1395.

     کارشناس مرکز پژوهشی روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه اصفهان از خرداد 1388 تا  مهر ماه 1391.

     مدیر اجرایی پردیس دانشگاه اصفهان. 

     معاون پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر (1) اصفهان از فروردین 1387 تا کنون.

     مشاور ریاست دانشگاه فرزانگان از سال 1395 تا کنون.

     عضو هیئت مدیره انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایرانیان.

   کارشناس بررسی کتاب در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالهای 86 و 87.

     کارشناس آموزش دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر (1) اصفهان از سال1385 تا  1387.

     دبیر اجرایی خبرنامه انجمن علمی روانپزشکان اصفهان از سال  1386تا شهریور1390.

 

 

تجارب حرفه ای:

 

      روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه هنر از سال 1388.

      روانشناس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اسپادانا از مهر 1387 تا کنون.

      روانشناس مرکز مشاوره آبان خدمات روانشناختی از مهر 1390 تا کنون.

      کارشناس و برگزار کننده کلاسهای آموزش والدین در مباحث روانشناسی تربیتی (مهدکودکها) در مرکز  مشاوره و خدمات روانشناختی سپهر در سالهای 1384 و 1385.

      روانشناس خوابگاه دانشگاه اصفهان از سال 1381 تا  1383.

      روانشناس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی شکوفه در سالهای 1381 و  1382.

      همکاری با بهزیستی و معاونت پیشگیری در طرح همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی در سال1380.

      سخنرانی در مجتمع فولاد مبارکه در خصوص آموزش خانواده، مهارت تصمیم گیری، انتخاب رشته و ... از سال 1391 تا کنون.

 

سوابق مکتوب:

 

       جنتیان، سیما. (1387). پیمایش مجموعه مقالات هفته پژوهش مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر (1) اصفهان. اصفهان: انتشارات فرهنگ پژوهان.

       جنتیان، سیما. (1395). پیمایش مجموعه مقالات هفته پژوهش مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر (1) اصفهان. اصفهان: نشر خاموش.

       نوری، ابوالقاسم، سماواتیان، حسین و جنتیان، سیما. (1396). پیشگیری استرس در سازمانها. preventing stress in organizations. (کتاب در دست ترجمه).

 

طرح های پژوهشی:

 

       جنتیان، سیما و سماواتیان، حسین (1393). شناسایی آسیب های روحی روانی فضاهای آموزشی استان چهار محال وبختیاری.

        سماواتیان، حسین؛ نوری، ابوالقاسم؛ و جنتیان، سیما (1390). عارضه یابی و شناخت سازمانی مسائل و مشکلات نیروی انسانی شرکت سیمان یاسوج.

        شهرزادی، لیلا؛ مجیری، شهین؛ جنتیان، سیما؛ زاهدی، راضیه، طاهری، بهجت، اشرفی ریزی، حسن و شهرزادی، زینب. (1392). ارزیابی کیفیت وب سایت­های فارسی حوزه اختلالات روانی براساس مقیاس WebMedQual. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان           

        نوری، ابوالقاسم؛ لباف، حسن؛ عریضی، حمیدرضا؛ مولوی، حسین؛ گرگانی، حمید؛ موسویان، سید علی، و جنتیان، سیما. (1385). تحلیل روانشناختی و جامع نظام ارزیابی عملکرد و مسیر شغلی مدیران شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای گاز استان.

        نوری، ابوالقاسم؛ عریضی، حمیدرضا؛ مولوی، حسین؛ کلانتری، مهرداد؛ نشاط دوست، حمید طاهر؛ شفتی، سید عباس؛ موسویان، سید علی، گرگانی، حمید؛ و جنتیان، سیما. (1384). مهارتهای روانشناختی مورد نیاز در مشاغل مدیریتی: حوزه مدیریت شرکت گاز استان اصفهان.

        همکاری در طرح پژوهشی بررسی تاثیر فعالیتهای تبلیغی سازمان رفاهی تفریحی شهرداری اصفهان در اطلاع رسانی و جذب مخاطب با آقای دکتر سماواتیان.

        همکاری در طرح هنجاریابی پرسشنامه خلق و احساس و شیوع افسردگی در نوجوانان شهر اصفهان با آقای دکتر نشاط دوست.

        همکاری در طرح بررسی همه گیرشناسی اختلالات روانی و ایجاد پرونده برای بیماران مبتلا برای مداخلات موثر مشاوره ای و پیشگیری با آقای دکتر کلانتری.

        همکاری در طرح عارضه یابی و شناخت سازمانی مسائل و مشکلات منابع انسانی صنایع هفتم تیر بمنظور ارائه راهکارهای موثر در بهبود وضعیت موجود با آقایان دکتر سماواتیان، دکتر عابدی و دکتر هویدا (1391).

        همکاری در طرح آسیب شناسی، ظرفیت سنجی و ارائه راهکارهای موثر مشارکت اساتید دانشگاه در انجام پژوهشهای مرتبط با صنعت (با تاکید بر حوزه علوم تربیتی و روانشناسی) با آقای دکتر سماواتیان (1391). 

 

مقالات علمیپژوهشی:

 

            جنتیان، سیما؛ سماواتیان، حسین، عریضی، حمیدرضا و عابدی، محمدرضا. (1394). تاثیر حجم کار ذهنی بر عملکرد مدیران با خارج کردن اثر پنج عامل بزرگ شخصیتی. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال شانزدهم، 2 (60)، صص 14-4.   

             جنتیان سیما، مجیری شهین، شهرزادی لیلا، زاهدی راضیه، اشرفی ریزی حسن. (1393). ارزیابی کیفیت وب سایتهای فارسی حوزه افسردگی براساس مقیاس وب مد کوال. مدیریت سلامت17(55): 89-98.

           شهرزادی لیلا، مجیری شهین، زاهدی راضیه، جنتیان سیما، اشرفی ریزی حسن، شهرزادی زینب، طاهری دولت آبادی بهجت.(1393) ارزیابی کیفیت وب سایتهای فارسی حوزه اختلالات اضطرابی براساس مقیاس WebMedQual . مدیریت اطلاعات سلامت. 11(6): 728-742.

               عریضی، حمیدرضا، گلپرور، محسن و جنتیان، سیما. (1391). مقایسه فراتحلیل شش مدل تاثیر نگرشهای شغلی بر عملکرد گرایشی و اجتنابی کارکنان در 13 شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، نقش واسطه ای خود اثربخشی. مجله مشاوره شغلی و سازمانی دانشگاه شهید بهشتی تهران.

               جنتیان، سیما؛ نوری، ابوالقاسم؛ شفتی، سید عباس؛ مولوی، حسین؛ و سماواتیان، حسین. (1387). اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر شدت علائم اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه در دانش آموزان پسر 9 تا 11 ساله متبلا به ADHD. تحقیقات علوم رفتاری، دوره6 ، شماره2.

                      Janatian. S. Samavatyan. H. (2013).Predicting E-banking Tendency from Personality & Demographic Characteristics, New marketing                                    research. In Press.

    Nouri, A. Labbaf, H. Oreizi, H.R. Molavi, H. Gorgani, H. Janatian, S., & Moosavian, A. (2008). A 360-degree Manager Performance Appraisal System in an Iranian Industrial Company, Iranian Psychological Association, Vol. 2, No. 1, Summer edition.

    Shahrzadi Leila, Mojiri Shahin, Janatian Sima,Taheri Behjat, Ashrafi-rizi Hasan, Shahrzadi Zeinab, Zahedi Razieh. Quality Assessment of Persian Mental Disorders Websites Using the Webmedqual Scale. ACTA INFORM MED. 2014 JUN22(3): 183-188.

مقالات در دست چاپ:

 

·        عریضی، حمیدرضا، جنتیان، سیما. (1395). اعتبار یابی افتراقی دو مدل طراحی شغل در پیش بینی غیبت شغلی کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان، مجله علوم پزشکی دانشگاه مازندران.

·        احمدی، اسفندیار، جنتیان، سیما (1395). اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعارضات زناشویی زنان متأهل خیانت دیده شهر شهرکرد

·        احمدی، اسفندیار، جنتیان، سیما (1395). اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد براضطراب و افسردگی زنان متأهل خیانت دیده شهر شهرکرد.

·        موسوی زادگان، نفیسه، جنتیان، سیما. (1395). تاثیر نقاشی درمانی بر کاهش علائم اضطراب، افسردگی و پرخاشگری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست 7 تا 10 سال شهر اصفهان.

·        Janatian. S. Samavatyan. H., Oreizi, H.R & Abedi, M.R. (2017). The effect of mental workload on physiological and performance-based measures, considering personality characteristics of managers in an industrial organization, Natura Journal.

 

مقالات پژوهشی چاپ شده در کنفرانسهای بین المللی روانشناسی:

 

 Janatian, S. Yousefi, Z., & Kasaei, R. (2008). The Relationship between Quality of Life and Job Satisfaction In Nurses of Different Wards. International Journal of psychology, Vol 43, Issue 3/4, June/ August 2008, ISSN 0020-7594.

 Janatian, S. Nouri, A. Shafti, A. Molavi, H., (2007). The Effect of Play Therapy on Symptoms of Attention Deficit/Hyperactivity disorder (ADHD) Third and Fourth Grades of Elementary School Boys in Isfahan. International Journal of Psychology. ECP 2007.

 Janatian. S. Samavatyan. H. (2012). Investigating the Demographic and Psychological Variables in Acceptance of Electronic Technology in Industrial Organizations of Iran. 6th Conference on E-Commerce, Shiraz. 

 Samavatyan. H. Janatian. S. (2012). A Comparison of electronic & classic Performance Appraisals in Organizations: Benefits, Limits and Challenges. 6th International Conference on E-Commerce, Shiraz.

 Janatian. S. Esmaeili, H. Samavatyan. H. (2013). The Relationship of Emotional Intelligence with Social Adjustment and Stress. International Journal of Psychology. ECP 2013.

 Janatian. S. Samavatyan. H. (2013).The Quality of Electronic Education of Universities in Developing Countries; Case Study: Iran. 7th International Conference on E-Commerce, Kish Island.

 Samavatyan. H. Janatian. S. (2013).The Relationship between Quality of Electronic Education Indices and Satisfaction of Virtual University Students. 7th International Conference on E-Commerce, Kish Island.

مقالات پژوهشی ارائه شده در کنگره ها و همایشهای داخلی:

 

    جنتیان، سیما؛ یوسفی، زهرا. (1387). بررسی تفاوت جنسی در رضایت شغلی پرستاران، اولین کنگره دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی.

    جنتیان، سیما؛ نوری، ابوالقاسم؛ شفتی، سید عباس؛ مولوی، حسین. (1386). اثربخشی بازی در کاهش شدت علائم ADHD در دانش آموزان دبستانی.  هفته پژوهش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.

    جنتیان، سیما؛ نوری، ابوالقاسم؛ شفتی، سید عباس؛ مولوی، حسین. (1387). اثربخشی بازی در کاهش شدت نشانه های اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه در دانش آموزان پایه سوم و چهارم شهر اصفهان. ارائه پوستر در دومین کنگره سراسری پژوهشهای روانشناسی بالینی، تهران، انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران.

     جنتیان، سیما، سماواتیان، حسین و نوری، ابوالقاسم. (1391). شناخت مشکلات منابع انسانی در راستای افزایش اثربخشی یک شرکت تولیدی، سومین کنگره دو سالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه اهواز.

    جنتیان، سیما، یوسفی ، زهرا و مساح، محبوبه. (1391). بررسی علل بزهکاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهر اصفهان. چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.

     جنتیان، سیما، جهانبخش گنجه، سحر. (1391). مقایسه خلاقیت و عوامل تشکیل دهنده آن در دانش آموزان دختر و پسر شهر اصفهان. چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.

      اسماعیلی، حسین، سماواتیان، حسین و جنتیان، سیما. (1391). رابطه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی و فشار روانی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.

راهنمایی پایان نامه ها:

 

        راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان از 1393 تا کنون.

        راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر از 1395.

       راهنمایی پایان نامه های کارشناسی رشته آسیب شناسی اجتماعی پیشگیری از اعتیاد در مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر (1) اصفهان در سالهای 1386 و 1387.

       راهنمایی پایان نامه های متعدد کارشناسی رشته اصلاح و تربیت و آسیب شناسی در مرکز علمی کاربردی بهزیستی اصفهان از سال 1389 تا کنون.

        راهنمایی پایان نامه های کارشناسی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه اصفهان در سال 1393.

کارگاههای آموزشی:

 

      شرکت درکارگاه علمی- آموزشی روشهای تحلیل شغل و ارزیابی عملکرد کارکنان در مرکز مطالعات تخصصی روانشناسی صنعتی و مدیریت سما در سال 1388.

      شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با مقررات و شیوه نامه های آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان اصفهان در سال 1385.

      شرکت در کارگاه آموزشی توانمند سازی تشکلهای غیردولتی جوانان استان اصفهان در سال 1383.

      شرکت در کارگاه مطالعات کیفی و نرم افزار Nvivo بعنوان دستیار برگزار کننده کارگاه.

      شرکت در کارگاه SPSS پیشرفته در دانشگاه اصفهان، 1392.

      شرکت در کارگاه آموزشی داده کاوی (Data Mining) دکتر نخعی از دانشگاه کالسروهه آلمان، 1392.

برگزاری کارگاههای آموزشی

 

·        برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار SPSS برای مدیران ارشد صنایع هفتم تیر.

·        برگزاری کارگاههای آموزشی مختلف در مجتمع فولاد مبارکه از سال 1389 تا کنون.

·        برگزاری کارگاههای آموزشی در دانشگاه هنر اصفهان با عنوان مهارتهای ارتباطی، مهارت گفتگو، مهارت حل تعارض و مهارت فرزند پروری در سال 91 و 92.

نشانی:

   

·        تلفن:03133687701

 داخلی: 142
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/07
تعداد بازدید:
291
Powered by DorsaPortal