کارشناسان مجموعه
ردیف نام نام خانوادگی مدرک محل فارغ التحصیلی
1 حسن رجامند کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی
واحدخوراسگان
2 ملیحه السادات مدنی فر کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی
واحد نجف اباد
تاریخ به روز رسانی:
2017/12/24
تعداد بازدید:
649
Powered by DorsaPortal