دانشکده هنر و معماری
گروه معماری

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک

محل فارق التحصیلی

1

علیرضا

افتخاری

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد نجف آباد

2

عباس

افرادی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد خوراسگان

3

امیر

بهروز

کارشناسی ارشد

دانشگاه امام رضا(ع)

4

پریناز

پورسعید اصفهانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس

5

نسیم

زرنگ

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد یزد

6

عاطفه

سعیدی قهه

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد خوراسگان

7

مهشید

شیردوانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه هنر اصفهان

8

احسان

صداقت پیشه

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد شوشتر

9

محمودرضا

صمدی

کارشناسی ارشد

دانشگاه علم و صنعت ایران

10

آذر

علیخانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه شهید بهشتی

11

صالح

کاجی اصفهانی

دکتری

دانشگاه هنر اصفهان

12

فرزانه

کیانی ابری

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد خوراسگان

13

بهزاد

محمد رجبی

کارشناسی ارشد

دانشگاه یزد

14

شهرام

ملک خویان

کارشناسی ارشد

دانشگاه سیدنی

15

فرزاد

میرمجربیان

دکتری

دانشگاه اصفهان

16

زهرا

هومهر

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس تهران

17

امیر

ابراهیمی

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم و صنعت ایران

18

سمیه

ایرانخواه

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد قشم

19

سارا

کامران

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد همدان

20

زهرا

میرخانی دلیکانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد خوراسگان

21

زهرا

یحیی خوندابی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد قشم

22

امین

یزدانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد خوراسگان

23

سید جواد

موسوی خواه

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی اصفهان

24

افسانه

آقایی

کارشناسی ارشد

دانشگاه یزد

25

نازنین

کوهی حبیبی

کارشناسی ارشد

دانشگاه هنر

تاریخ به روز رسانی:
1397/01/28
تعداد بازدید:
192
Powered by DorsaPortal