گروه معماری

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک

محل فارق التحصیلی

1

علیرضا

افتخاری

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد نجف آباد

2

عباس

افرادی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد خوراسگان

3

امیر

بهروز

کارشناسی ارشد

دانشگاه امام رضا(ع)

4

پریناز

پورسعید اصفهانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس

5

نسیم

زرنگ

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد یزد

6

عاطفه

سعیدی قهه

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد خوراسگان

7

مهشید

شیردوانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه هنر اصفهان

8

احسان

صداقت پیشه

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد شوشتر

9

محمودرضا

صمدی

کارشناسی ارشد

دانشگاه علم و صنعت ایران

10

آذر

علیخانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه شهید بهشتی

11

صالح

کاجی اصفهانی

ارشد

دانشگاه UTM کشور مالزی

12

فرزانه

کیانی ابری

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد خوراسگان

13

بهزاد

محمد رجبی

کارشناسی ارشد

دانشگاه یزد

14

شهرام

ملک خویان

کارشناسی ارشد

دانشگاه سیدنی

15

فرزاد

میرمجربیان

دکتری

دانشگاه اصفهان

16

زهرا

هومهر

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس تهران

17

امیر

ابراهیمی

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم و صنعت ایران

18

سمیه

ایرانخواه

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد قشم

19

سارا

کامران

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد همدان

20

زهرا

میرخانی دلیکانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد خوراسگان

21

زهرا

یحیی خوندابی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد قشم

22

امین

یزدانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد خوراسگان

23

سید جواد

موسوی خواه

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی اصفهان

24

افسانه

آقایی

کارشناسی ارشد

دانشگاه یزد

25

نازنین

کوهی حبیبی

کارشناسی ارشد

دانشگاه هنر

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/14
تعداد بازدید:
620
Powered by DorsaPortal