گروه معماری

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک

محل فارق التحصیلی

1

علیرضا

افتخاری

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد نجف آباد

2

امیر

بهروز

کارشناسی ارشد

دانشگاه امام رضا(ع)

3

پریناز

پورسعید اصفهانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس

4

عاطفه

سعیدی قهه

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد خوراسگان

5

مهشید

شیردوانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه هنر اصفهان

6

احسان

صداقت پیشه

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد شوشتر

10

محمودرضا

صمدی

کارشناسی ارشد

دانشگاه علم و صنعت ایران

11

بهزاد

محمد رجبی

کارشناسی ارشد

دانشگاه یزد

12

فرزاد

میرمجربیان

دکتری

دانشگاه اصفهان

13

زهرا

هومهر

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس تهران

14

امیر

ابراهیمی

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم و صنعت ایران

15

زهرا

یحیی خوندابی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد قشم

16

امین

یزدانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد خوراسگان

17

افسانه

آقایی

کارشناسی ارشد

دانشگاه یزد

18

نازنین

کوهی حبیبی

کارشناسی ارشد

دانشگاه هنر

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/19
تعداد بازدید:
1728
Powered by DorsaPortal