گروه گرافیک

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک

محل فارق التحصیلی

1

لیلا

رجالی

کارشناسی ارشد

دانشگاه شاهد

2

نگار

خوژندی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد تهران مرکزی

3

شیما

رجالی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس

4

زینب

سعید زاده

کارشناسی ارشد

دانشگاه هنر اصفهان

5

فهیمه

صادق زاده

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد تهران مرکزی

6

آسیه

ضرابی اصفهانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه شاهد

7

نرگس

فقیهی رنانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه شاهد

8

نسرین

ماضی اصفهانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه پیام نور تهران

9

منیر

موسوی

کارشناسی ارشد

دانشگاه پیام نور تهران

10

حمید

میزبانی

کارشناسی ارشد

 

11

مهیار

دولتخواه

کارشناسی ارشد

 

 

نفیسه

صادقی

کارشناسی ارشد

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/19
تعداد بازدید:
1276
Powered by DorsaPortal