لیست دانشجویان برتر

سال ورودی

رتبه

مقطع

رشته

نام ونام خواندگی

1395

1

کاردانی پیوسته

نقشه کشی معماری

فرزانه بهنژاد

1395

2

کاردانی پیوسته

نقشه کشی معماری

سید علیرضا مدرسی

1395

3

کاردانی پیوسته

نقشه کشی معماری

زهرا شهبازی

1395

4

کاردانی پیوسته

نقشه کشی معماری

نسرین خیری

1395

5

کاردانی پیوسته

نقشه کشی معماری

مریم رییسی

1396

1

کاردانی پیوسته

نقشه کشی معماری

فاطمه جعفری دستجردی

1396

2

کاردانی پیوسته

نقشه کشی معماری

سحر معصومی

1396

3

کاردانی پیوسته

نقشه کشی معماری

الهام سعیدی ورنوسفادرانی

1396

4

کاردانی پیوسته

نقشه کشی معماری

محسن سلیمی

1396

5

کاردانی پیوسته

نقشه کشی معماری

محمد شیرازی

سال ورودی

رتبه

مقطع

رشته

نام ونام خواندگی

1396

1

کارشناسی ناپیوسته

علمی-کاربردی معماری

هدیه نظری

1396

2

کارشناسی ناپیوسته

علمی-کاربردی معماری

فروزان رضائی کوجانی

1396

3

کارشناسی ناپیوسته

علمی-کاربردی معماری

حسین دهبان

1396

4

کارشناسی ناپیوسته

علمی-کاربردی معماری

مهدیه محمدی دهنوی

1396

5

کارشناسی ناپیوسته

علمی-کاربردی معماری

مریم صاحبان

سال ورودی

رتبه

مقطع

رشته

نام ونام خواندگی

1396

1

کارشناسی

مهندسی معماری

محمد جواد منصوری حبیب آبادی

1395

1

کارشناسی

مهندسی معماری

معصومه سنجری دهاقانی

1395

2

کارشناسی

مهندسی معماری

فاطمه طالبیان

1395

3

کارشناسی

مهندسی معماری

راضیه حسینی

1395

4

کارشناسی

مهندسی معماری

مینا روغنی

1395

5

کارشناسی

مهندسی معماری

آمنه رضایی

1396

1

کارشناسی

مهندسی معماری

سارا کریمی

1396

2

کارشناسی

مهندسی معماری

بهاره شفیعی

1393

1

کارشناسی

مهندسی معماری

مریم زارع مهرجردی

1393

2

کارشناسی

مهندسی معماری

شهره شاهین چالشتری

1393

3

کارشناسی

مهندسی معماری

سارااژدری

1393

4

کارشناسی

مهندسی معماری

زهرا جریانی باطانی

1393

5

کارشناسی

مهندسی معماری

زهرا علیخانی

1393

1

کارشناسی

مهندسی معماری

مریم حاج هاشمی

1393

2

کارشناسی

مهندسی معماری

نیلوفر نعمت الهی

1394

1

کارشناسی

مهندسی معماری

سوزان باقری اقبلاغ

1394

2

کارشناسی

مهندسی معماری

جلال طاهری اندانی

1394

3

کارشناسی

مهندسی معماری

سحر سهرابی

1394

4

کارشناسی

مهندسی معماری

جلیل طاهری اندانی

1394

5

کارشناسی

مهندسی معماری

مهسا تراب آذری

سال ورودی

رتبه

مقطع

رشته

نام ونام خواندگی

1393

1

کارشناسی

معماری داخلی

زهرا کیانی

1393

2

کارشناسی

معماری داخلی

افسانه قاسمی علی آبادی

1393

3

کارشناسی

معماری داخلی

زهرا علی محمدی

1393

4

کارشناسی

معماری داخلی

نازنین عباسی دهقی

1393

5

کارشناسی

معماری داخلی

زهرا طباخی

سال ورودی

رتبه

مقطع

رشته

نام ونام خواندگی

1393

1

کارشناسی

مهندسی شهر سازی

سید اصغر معصومی

1393

2

کارشناسی

مهندسی شهر سازی

ابوالفضل حدادی قهساره

1393

3

کارشناسی

مهندسی شهر سازی

ابولفضل کاظمی رنانی

1393

4

کارشناسی

مهندسی شهر سازی

معین قاسمی

1394

1

کارشناسی

مهندسی شهر سازی

پردیس داراب پوردزدارانی

1394

2

کارشناسی

مهندسی شهر سازی

پرستو درخشان هوره

1394

3

کارشناسی

مهندسی شهر سازی

فاطمه بربری

1394

4

کارشناسی

مهندسی شهر سازی

سمیه یزدچی

1394

5

کارشناسی

مهندسی شهر سازی

محبوبه نوری

1393

1

کارشناسی

مهندسی شهر سازی

صبا ایزدی

1393

2

کارشناسی

مهندسی شهر سازی

مریم عبد الهی

1393

3

کارشناسی

مهندسی شهر سازی

فاطمه محمدی

1393

4

کارشناسی

مهندسی شهر سازی

محمد حدادیان خوزانی

سال ورودی

رتبه

مقطع

رشته

نام ونام خواندگی

3942

1

کاردانی

گرافیک- گرافیک

مهسا محب محمدی

3942

2

کاردانی

گرافیک- گرافیک

نفیسه رفیعی رنانی

3942

3

کاردانی

گرافیک- گرافیک

فاطمه عسگری

3942

4

کاردانی

گرافیک- گرافیک

فهیمه اسلامی

3951

1

کاردانی

گرافیک- گرافیک

زهرا سیاوشی

3951

2

کاردانی

گرافیک- گرافیک

آرزو رضایی

3951

3

کاردانی

گرافیک- گرافیک

مهتاب فلاحی

3951

4

کاردانی

گرافیک- گرافیک

عاطفه قاسمی

3951

5

کاردانی

گرافیک- گرافیک

مهسا آقابابایی

3952

1

کاردانی

گرافیک- گرافیک

زکیه صالحی

3952

2

کاردانی

گرافیک- گرافیک

مرضیه کریمی

3952

3

کاردانی

گرافیک- گرافیک

پریسا صحرازاده

3952

4

کاردانی

گرافیک- گرافیک

مرضیه مرادی

سال ورودی

رتبه

مقطع

رشته

نام ونام خواندگی

3942

1

کارشناسی ناپیوسته

گرافیک-تصویرسازی

پریزاد صالحی

3942

2

کارشناسی ناپیوسته

گرافیک-تصویرسازی

راضیه پوستین دوز

3942

3

کارشناسی ناپیوسته

گرافیک-تصویرسازی

میلاد مهمان پذیر

3942

4

کارشناسی ناپیوسته

گرافیک-تصویرسازی

غزاله میزبانی

3942

5

کارشناسی ناپیوسته

گرافیک-تصویرسازی

مهسا بنی صادقی

3951

1

کارشناسی ناپیوسته

گرافیک-تصویرسازی

ثمینه السادات خادمی

3951

2

کارشناسی ناپیوسته

گرافیک-تصویرسازی

فاطمه رحیمی

3951

3

کارشناسی ناپیوسته

گرافیک-تصویرسازی

الهه رضایی

3951

4

کارشناسی ناپیوسته

گرافیک-تصویرسازی

زهره سیفی

3951

5

کارشناسی ناپیوسته

گرافیک-تصویرسازی

سحر بیات

3952

1

کارشناسی ناپیوسته

گرافیک-تصویرسازی

شایسته شاه زیدی

3952

2

کارشناسی ناپیوسته

گرافیک-تصویرسازی

زینب ابدالی

3952

3

کارشناسی ناپیوسته

گرافیک-تصویرسازی

زهرا ترکان

3952

4

کارشناسی ناپیوسته

گرافیک-تصویرسازی

فاطمه ابراهیمیان

3952

5

کارشناسی ناپیوسته

گرافیک-تصویرسازی

سمیرا جوانی

3961

3

کارشناسی ناپیوسته

گرافیک-تصویرسازی

ریحانه معیدی

3961

4

کارشناسی ناپیوسته

گرافیک-تصویرسازی

آرزو یزدان پناه

3961

5

کارشناسی ناپیوسته

گرافیک-تصویرسازی

فائزه السادات نوربخش

3961

3

کارشناسی ناپیوسته

گرافیک-تصویرسازی

پریناز سادات آقا کوچکی

3961

4

کارشناسی ناپیوسته

گرافیک-تصویرسازی

فاطمه علی عسکری

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/22
تعداد بازدید:
917
Powered by DorsaPortal