شرح وظایف


معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستمر برکلیه امور مالی و اداری ، ثبت و ضبط و انتقال کلیـه داراییـها ، تامین نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربوط به کارکنـان ، تامین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت های دانشگاه ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است این معاونت در جهت نظم بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آیین نامه ها تلاش نموده تا در راه پیشبرد و پیشرفت اهداف مقدس دانشگاه فعالیت نماید لذا ایجاد امکانات لازم و فضای مناسب و تجهیز فضاهای آموزشی، اختصاص بودجه واعتبـارات لازم به کارکنان ، تامین وتوزیع تجهیزات، امور عمومی و رفاه را مدیریت می نماید.

از این رو معاونت اداری و مالی یکی از معاونت های مهم و کلیدی دانشگاه می باشد.

 

وظایف عمومی

        · همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه.

        · رسیدگی به هدفهای اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحدهای مختلف.

        · ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود.

        · نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری ،استخدامی ، مالی و معاملاتی.

        · ارائه گزارشات توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.

        · اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه.

        · شرکت در شوراها، کمیسیون ها ، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداری ، استخدامی ، مالی ، معاملاتی و حقوقی در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه.

        · نظارت ، همکاری و اظهار نظر در تهیه و تنظیم بودجه سالیانه دانشگاه و پیشنهاد آن به مقامات و مراجع ذیربط.

        · تهیه و اجرای طرحهای رفاهی کارکنان با توجه به امکانات دانشگاه.

        · انجام امرو استخدامی و تامین نیروی انسانی دانشگاه طبق مقررات و ضوابط مربوط با هماهنگی مدیریت طرح و برنامه.

        · بررسی و پیشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامی اعضا هیات علمی به مراجع ذیربط .

        · همکاری با دیگر معاونت ها و واحدهای مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی آن.

        · نظارت بر انجام امور نگهبانی و انتظامی دانشگاه با همکاری واحد حراست دانشگاه.

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/31
تعداد بازدید:
101
Powered by DorsaPortal