اخبار روابط عمومی
'NoData' not found in DataDic
ragheb-logo
درباره روابط عمومی

1ـ برقراری ارتباط مستمر( مصاحبه، سخنرانی و .... ) با رسانه های گروهی و الکترونیکی به منظور انعکاس دیدگاه ها و تشریح فعالیت ها، برنامه ها و اقدامات دانشگاه.
2 ـ ایجاد ارتباط موثر بین دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی در واحدهای سازمانی ذیربط از طریق دریافت پیشنهادات، انتقادات و نظرات به منظور انعکاس به مقام مافوق و بالعکس.
3 ـ مطالعه و بررسی جراید، مطبوعات و نشریات چاپی و الکترونیکی در ارتباط با مسائل دانشگاه به ویژه آموزشی و پژوهشی به منظور گردآوری و اعلام اخبار و اطلاعات لازم در این زمینه به مسئولین دانشگاه و تهیه آرشیو.
4 ـ تهیه، تنظیم، اجرای طرحها و برنامه های اطلاع رسانی و تدوین گزارش عملکرد سالانه دانشگاه.
5 ـ برنامه ریزی و اداره ی امور کنفرانسها، سمینارها، برگزاری نمایشگاه های داخلی و همکاری در برگزاری نشست ها و گردهمایی های خارجی با دفتر روابط بین الملل و واحدهای ذیربط.
6 ـ تهیه و تنظیم کاتالوگ دانشگاه به زبانهای فارسی و خارجی با همکاری دفتر روابط بین الملل.
7 ـ برنامه ریزی به منظور انجام امور سمعی و بصری دانشگاه.
8 ـ همکاری با معاونت های آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دانشجویی و فرهنگی به منظور برگزاری اردوهای دانشجویان جدید الورود.
9ـ ترویج و اشاعه موضوعات و توانایی های کار آفرینی در جذب مخاطبین. 
10ـ توسعه روابط عمومی الکترونیک و استفاده از فنون و ابزارهای مدرن در حوزه روابط عمومی.
11ـ افزایش کیفیت و پوشش اطلاع رسانی نشریه سیمای خوارزمی دانشگاه .
12ـ تعمیق و توسعه ارتباطات مفید و مؤثر درون و برون دانشگاهی به منظور تأمین منافع مشترک.

 


Powered by DorsaPortal