اهداف و برنامه های معاونت
هنگامي كه رهبر فرزانۀ انقلاب در بهمن ماه 1387 سياست هاي كلّي برنامۀ پنجم توسعه را در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله ابلاغ نمودند، دو نكتۀ مهم و البته قابل انتظار در ابلاغيۀ ايشان به چشم مي خورد اول اينكه در فصل بندي هاي اين ابلاغيه، امور فرهنگي، اولين فصل سياست هاي كلّي برنامۀ پنجم را به خود اختصاص داده است. اين مهم مي تواند اين گونه تفسير شود كه مسائل فرهنگي از اولويت هاي جدّي كشور است. دوّم اينكه در فصل مربوط به امور فرهنگي، نكات مهم و ارزش مندي وجود دارد كه عبارتند از:
تكميل و اجراي مهندسي فرهنگي كشور و تهيه پيوست هاي فرهنگي براي طرح هاي مهم، زنده و نمايان نگه داشتن انديشۀ ديني و سياسي حضرت امام خميني ـ رحمت الله تعالي عليه و برجسته كردن نقش آن، به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياست گذاري ها و برنامه ريزيها. تقويت قانون گرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كاري، خودباوري، روحيۀ كار جمعي، ابتكار، درست كاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاي كيفيّت در توليد .مقابله با جريانات انحرافي در حوزۀ دين و زدودن خرافات و موهومات.استفادۀ بهينه از فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي تحقق اهداف فرهنگي نظام.ايجاد درك مشترك از چشم انداز بيست ساله و تقويّت باور و عزم ملّي براي تحقّق آن.
به تبع اين فرمايشات  وزارت علوم  نيزضمن تنظيم اسنادمفصلي چون سند دانشگاه اسلامي در حوزه فرهنگ  اهداف كلي ذيل را دنبال مي نمايد:
1. تحقق دانشگاه تمدن ساز اسلامی ایرانی، بر پایه باورها و بایدهای اسلامی، تاریخ و فرهنگ غنی ایرانی و ارزش‌های انقلاب  اسلامی از طریق تقویت خودباوری
2. تعهد، تعمیق فرهنگ اسلامي،باورها و ارزش‌های دینی و توسعه ابعاد تمدن اسلامی در سطوح علمی، تربیتی و پژوهشی بویژه پژوهش‌های فرهنگی با رویکرد تفکر مداری.
3. تبلیغ و ترویج اهداف و ارزشهای انقلاب اسلامی به منظور جلوگیری از انقطاع نسلها و مقابله با تهاجم فرهنگی تعمیق شعور سیاسی و اجتماعی دانشجويان.
4. صیانت از هویت و فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی در دانشگاه.
5. تحقق «مهندسی فرهنگی» در دانشگاه و برنامه‌ریزی و تلاش برای نیل به فرهنگ مطلوب .
6. توسعه علوم انسانی  بر مبنای ایدئولوژی اسلامی  و تعمیق معرفت دینی به مقتضای نیازهای روز جامعه و دانشگاه.
7. تعمیق گرایشها و باورها ی دینی و آگاهی های دانشجويان.
8. رشد خلاقیت ها و پرورش استعدادهای هنری دانشجویان.
9. ایجاد زمینه فرهنگ تالیف، نشر و نقد آثار علمی،فرهنگی در دانشگاه.
10. ارتقای روحیه خودباوری و بهره‌برداری از توانمندی کلیه نیروهای دانشگاهی در جهت ایجاد تحرک فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر تکثر،نوآوری و شور و نشاط دردانشگاه.
11. مطالعه، برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی به منظور تقویت پیوند حوزه و دانشگاه.
12. توسعه و ترویج علم گرایی به عنوان گفتمان مسلط فرهنگی در دانشگاه.
13. آموزش محوری و ارتقاء محوری (توسعه منابع انسانی) در همه ابعاد فرهنگی اجتماعی برای کلیه عناصر فعال در دانشگاه (دانشجویان، استادان و کارمندان و (....
14. تقویت و تحکیم قانونگرایی و نظام‌مندی در کلیه بخشها و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه .
15. ترویج روحیه دینگرایی و دین‌پژوهی و توسعه فعالیتهای قرآنی و عترت دانشگاه.‌
16. توسعه و یا ایجاد بستر مناسب برای انجام فعالیتهای فرهنگی مذهبی و سیاسی و اجتماعی.
17. تعمیم کار فرهنگی به همه عناصر دانشگاهی؛ دانشجو، کارمند و استادان.
18. اعتلای هویت، عزت و ارزشهای دانشجویی و تعامل کرامت محور با دانشجویان.
19. ارتقای مهارتهای زندگی اجتماعی دانشجویان و تسهیل روند جامعه‌پذیری آنان.
20. تقویت بستر تربیت دانشجويان کارآمد در زمینه های علمی و فرهنگی و افزایش کارآمدی علمی و فرهنگي.
21. افزایش توانمندی در بکارگیری اخلاق حرفه ای .
22. ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات رفاهی ... .
23. گسترش نشاط معنوي، اخلاقي و تربيتي در ميان دانشجويان و ساير نيروهاي دانشگاه.
24. تقويت انگيزه‏ هاي علمي و تحصيلي دانشجويان در كنار رشد اخلاقي و تربيتي.
25. پيدايش و رشد روحيه احساس مسئوليت و اعتماد به نفس در کارکنان و دانشجويان.
26. افزايش دانايي و آگاهي سياسي، اجتماعي، تاريخي و... در دانشجويان.
27. كشف و به كارگيري استعدادها و توانايي ‏هاي دانشجويان در زمينه‏ هاي گوناگون  مانند نويسندگي، تحقيق و پژوهش،هنرهاي همسو با علوم اسلامي و ديگرفعاليت هاي سازنده .
28. افزايش نشاط جسمي و روحي جهت پيشگيري از پيدايش تنبلي، كسالت، بي‏حالي و بي‏ حوصلگي و افسردگي.
29. برنامه‏ ريزي جهت گذران مثبت و سازنده اوقات فراغت دانشجويان.
30. ارائه تسهيلات و خدمات رفاهي مختلف به دانشجويان در حد امكان  جهت ايجاد فراغت بيشتر براي تحصيل و انجام فعاليت هاي سازنده.
31. ايجاد ارتباط و تعامل سودمند ميان دانشجويان با مسئولين و استادان دانشگاه.
32. توسعه و یا ایجاد بستر مناسب برای انجام فعالیتهای  علمی- پژوهشی در دانشگاه.
33. ايجاد بستر مناسب براي مطالعات و پژوهشات فرهنگي.
34. بررسي و نياز سنجي فرهنگي.
35. ارزيابي فضاي فرهنگي دانشگاه.