آیین نامه های آموزشی
 
آیین نامه های دوره کاردانی و کارشناسی
amozeshi1 (دریافت فایل)
amozeshi1.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:298.99 KB تعداد دریافت : 571 بار 
آیین نامه ارائه به دانشجویان ممتاز و استعدادهای برتر
shivehnameh Tashilat (دریافت فایل)
shivehnameh Tashilat.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:1,004.49 KB تعداد دریافت : 425 بار