معرفی مدیر انفورماتیک

 مدیر انفورماتیک

سرکار خانم سمیه حمیدی اصفهانی


                                                               

                                                                                         

(مهندسی فن آوری اطلاعات (گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی

شماه تماس:33687701 الی 33687706 داخلی 106

 somayehhamidi@raghebisf.ac.ir
                                      

شرح وظایف امور انفورماتیک
 

انفورماتیک

- كنترل نهايي و تطبيق اخذ شده دانشجويان با سرفصل­هاي مصوب

- گزارش آمار و اطلاعات آموزشي فارغ التحصيلان و اعلام به مراجع ذيصلاح

- ارائه آمار و گزارشهاي مورد نياز

- كنترل اطلاعات آموزشي از جهت صحت و دقت اصلاح آنها

- ايجاد خدمات بهتر و روان سازي فرايندهاي آموزشي

- انجام امور مربوط به دروس فاقد حد نصاب دانشجو

-- ساير امور محوله مربوطه به امور برنامه های درسی

 - راهنمايي و پاسخ به مراجعين و انجام امور ارباب رجوع با حسن خلق

 - نگهداري و پشتيباني نرم افزار آموزشي