معرفی
برنامه  مهندسی پزشکی 3922ترم بهمن
ردیف شماره گروه نام درسنام استاد واحد کلاسایام هفته 
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبهچهار شنبهپنج شنبه
111-15-001-01ریاضی عمومی 1آقای حیدری 44     15-19
211-15-008-01برنامه نویسی رایانه  ایآقای قربانی317   8-11  
311-01-239-01تاریخ اسلام (برادران)  آقای طالبی برامآمفی تئاتر  10-12   
411-01-239-02تاریخ اسلام (خواهران)  آقای طالبی برام2آمفی تئاتر  8-10   
511-01-232-01ادبیات فارسی  آقای الواری پور3810-13     
611-01-234-09تربیت بدنی 1 (برادران)آقای زراعتی 1ورزشگاه راغب 8-9    
711-15-007-01فیزیک حرارتخانم دشتسانی24   17-19  
811-11-232-03فیزیک الکتریسته و مغناطیسخانم دشتسانی24   15-17  
911-01-235-05اخلاق اسلامی (برادران)اساتيد گروه آموزشي218  14-16