آرمانهای برنامه جامع پژوهشی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی راغب اصفهانی

1- انجام پژوهش با بالاترين كيفيت به منظور مرزشكني علمي در سطح ملي و بين‌المللي

2- توسعه و تنوع منابع مالي با استفاده از ظرفيت‌‌هاي دانشگاه و تمركز بر تجاري‌سازي نتايج تحقيقات و پژوهش‌ها

3- شناخته شدن به عنوان مرجع حل مسايل و مشكلات سازمان‌ها، نهاد‌ها و صنايع استان و کشور

و منتفع‌کردن هر چه بيشتر جامعه از مشارکت دانشگاهيان در برنامه‌‌هاي استان و کشور

4- بهبود و توسعه روابط و تعاملات بين‌المللي دانشگاه

5- برخورداري از نيروي انساني مستعد، خلاق و متعهد

6- ارتقاء رتبه دانشگاه در شاخص‌‌هاي بهره‌مندي از فناوري اطلاعات