توضیحات

-  فعاليت هاي اجرايي:

سمت /نوع فعالیت

محل/سازمان

استان

از  تاریخ

تا تاریخ

ملاحظات

راه اندازی واحد پرسش و پاسخ  نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها

نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها

قم

72

77

 

راه اندازی پرسش و پاسخ ستاد اقامه نماز

ستاد نماز

قم

76

84

 

دبیر ستاد اقامه نماز

ستاد اقامه نماز

تهران

72

80

 

مدیر مرکز تخصصی

مرکز تخصصی مهدویت

قم

82

93

 

معاون پژو هشی و آموزشی

بنیاد فرهنگی مهدی موعود

تهران

84

88

 

طراح و مجری دوره های مهارت تفسیر

حوزه علیمه قم

قم

84

88

 

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور

ستاد اقامه نماز

تهران

89

93

 

مشاور مدیر حوزه های علمیه در حوزه تفسیر

حوزه های علمیه کل کشور

قم

1391

1393

 

قائم مقام بنیاد

بنیاد فرهنگی مهدی موعود

تهران

1382

1393

 

دبیر ستاد تفسیر کشور

ستاد تفسیر

تهران

1372

1382

 

مدیر علمی تفسیر راهنما

مرکز فرهنگ و معارف

قم

1367

1377

 

عضو کمیته علمی کلام اسلامی

حوزه علمیه قم

قم

1393

1393

 

ریاست اجلاس نماز

ستاد اقامه نماز

کرمانشاه

1388

 

 

ریاست اجلاس نماز

ستاد اقامه نماز

خراسان جنوبی

1389

 

 

ریاست اجلاس نماز

ستاد اقامه نماز

چهار محال و بختیاری

1390

 

 

ریاست اجلاس نماز

ستاد اقامه نماز

لرستان

1391

 

 

ریاست اجلاس نماز

ستاد اقامه نماز

بوشهر

1392

 

 

دبیر علمی

همایش انتظار و آموزه های مهدویت در کلام رضوی

مشهد

1388

1391

سراسری

دبیر علمی

همایش انتظار و شهادت

قم

1386

1386

سراسری

دبیر علمی

همایش انتظار و عاشورا

قم

1386

 

سراسری

عضو کمیته امور واحد های آموزشی شورای عالی حوزه

مراکز تخصصی حوزه علمیه قم

قم

1382

1393

 

کارشناس برنامه

شبکه قرآن

تهران

1378

تا کنون

 

کارشناس برنامه

رادیو قرآن

تهران

1378

تا کنون

 

کارشناس برنامه

شبکه دو سیما

تهران

1378

تا کنون

 

کارشناس برنامه

شبکه یک سیما

تهران

1378

تا کنون

 

کارشناس برنامه

شبکه سه سیما

تهران

1378

تا کنون

 

کارشناس برنامه

شبکه بین المللی ولایت

قم

1378

تا کنون

 

کارشناس برنامه

شبکه بین المللی جام جم

تهران

1378

تا کنون

 

کارشناس برنامه

شبکه های استانی

تهران

1378

تا کنون

 

کارشناس برنامه

شبکه چهار سیما

تهران

1378

تا کنون

 

کارشناس برنامه

رادیو معارف

قم

1378

تا کنون

 

کارشناس برنامه

رادیو ایران

تهران

1378

تا کنون

 

کارشناس برنامه

رادیو جوان

تهران

1378

تا کنون

 

موسس

مرکز تخصصی نماز (آموزش مجازی نماز و ...)

تهران

1392

تا کنون