توضیحات

 شما میتوایند کلیه انتقادات ,پیشنهادات و شکایات  خود را از طریق ایمیل یا نامه به دفتر ریاست موسسه و یا به ایمیل  kalbasi@raghebisf.ac.ir  ارسال فرمایید و یا از طریق سامانه زیر 

تماس با ما
سلام 
ما منتظر انتقادات و پیشنهادات شما  دانشجویان و اساتید محترم جهت بهبودهر چه بیشتر کیفیت خدمات آموزشی  فرهنگی و پژوهشی هستیم