توضیحات

فعاليت هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي:

 

سمت /نوع فعالیت

محل/سازمان                        

استان

از  تاریخ

تا تاریخ

ملاحظات

عضوء‌هیات امنای

 بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود

 تهران

80

93

 

عضو هیات موسس

موسسه راغب اصفهانی

اصفهان

82

93

 

عضو هیات امنای

دانشکده قرآن و معارف

اصفهان

82

93

 

عضو شورای

شورای تفسیر کشور

تهران

80

93

 

رابط بعثه

بعثه مقام معظم رهبری

تهران

78

93

 

حضور در جبهه های دفاع مقدس

جبهه جنوب

جنوب

شش ماه

 

 

فعال مبارزاتی و سخنران

قم (دستگیری)

قم

1356

1357

 

همکاری علمی

ستاد اقامه،تفسیر،زکات و تفسیر نور

تهران

1380

1393

 

استاد   دوره های امور آموزشی تبلیغی در حج 

سازمان حج

قم-اصفهان 0تهران یزد-شیراز و ...

1375

1393

50 دروه در سراسر کشور

عضور شورا

کمیته تبلیغ دینی

تهران

1386

1393

 

سفر علمی تبلیغی

عراق

 

1385

1393

چندین سفر

سفر علمی تبلیغی

مالزی

 

1390

1390

 

سفر علمی تبلیغی

هند

 

1391

1392

 

سفر علمی تبلیغی

روسیه

 

1391

1391

 

سفر علمی تبلیغی

لبنان

 

 

 

 

سفر علمی تبلیغی

سوریه

 

1370

1385

حدود ده سفر

سفر علمی تبلیغی

عربستان سعودی

 

1370

1393

ده ها سفر