فایل ها
 
حل تمرین حسابداری صنعتی گروه چهارشنبه
hal-tamrin-hesabdari-sanati-4shanbe (دریافت فایل)
hal-tamrin-hesabdari-sanati-4shanbe.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:511.17 KB تعداد دریافت : 201 بار 
حل تمرین حسابداری صنعتی گروه پنجشنبه
hal-tamrin-hesabdari-sanati-5shanbe (دریافت فایل)
hal-tamrin-hesabdari-sanati-5shanbe.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:1.27 MB تعداد دریافت : 212 بار 
فايل اكسل پروژه
checklist (دریافت فایل)
checklist.xls  فرمت:.xls  اندازه:377.00 KB تعداد دریافت : 699 بار 
چک لیست راهنما
check-list-rahnama (دریافت فایل)
check-list-rahnama.doc  فرمت:.doc  اندازه:63.00 KB تعداد دریافت : 1073 بار 
نمونه گزارش کارآموزی
nemoone-gozaresh-karamoozi (دریافت فایل)
nemoone-gozaresh-karamoozi.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:82.40 KB تعداد دریافت : 802 بار 
فرم تائید سرپرستی کارآموزی
taeid-sarparasti-karamoozi (دریافت فایل)
taeid-sarparasti-karamoozi.pdf  فرمت:.pdf  اندازه:75.54 KB تعداد دریافت : 746 بار 
برنامه کلاسی کاردانی پیوسته حسابداری
kardani-peyvasteh (دریافت فایل)
kardani-peyvasteh.xlsx  فرمت:.xlsx  اندازه:15.55 KB تعداد دریافت : 319 بار 
برنامه نهایی ترم مهر 93
صورتهای+مالی+91 (دریافت فایل)
صورتهای+مالی+91.xlsx  فرمت:.xlsx  اندازه:159.68 KB تعداد دریافت : 337 بار 
برنامه گروه حسابداری
برنامه+نهایی+14مرداد93 (دریافت فایل)
برنامه+نهایی+14مرداد93.xlsx  فرمت:.xlsx  اندازه:54.98 KB تعداد دریافت : 505 بار 
استاد مختاری درس حسابرسی
تاریخچه+خام (دریافت فایل)
تاریخچه+خام.docx  فرمت:.docx  اندازه:23.73 KB تعداد دریافت : 499 بار 
درس حسابرسی استاد مختاری
روکش+91 (دریافت فایل)
روکش+91.docx  فرمت:.docx  اندازه:14.35 KB تعداد دریافت : 331 بار 
درس حسابرسی استاد مختاری
جلد+91 (دریافت فایل)
جلد+91.docx  فرمت:.docx  اندازه:14.74 KB تعداد دریافت : 324 بار 
استاد مختاری درس حسابرسی
صورتهای+مالی+91 (دریافت فایل)
صورتهای+مالی+91.xlsx  فرمت:.xlsx  اندازه:159.68 KB تعداد دریافت : 326 بار 
دستورالعمل کارآموزی رشته حسابداری
دستورالعمل کارآموزی رشته حسابداری
دستورالعمل کارآموزی (دریافت فایل)
دستورالعمل کارآموزی.docx  فرمت:.docx  اندازه:12.70 KB تعداد دریافت : 796 بار 
اطلاعیه مربوط به درس کارآموزی و پروژه مالی
karamozi (دریافت فایل)
karamozi.docx  فرمت:.docx  اندازه:13.60 KB تعداد دریافت : 693 بار 
لیست دانشجو
لیست دانشجو شرکت (دریافت فایل)
لیست دانشجو شرکت.xlsx  فرمت:.xlsx  اندازه:16.70 KB تعداد دریافت : 565 بار 
لیست تعیین شرکت تعیین شده جهت تجزیه و تحلیل
لیست دانشجو شرکت (دریافت فایل)
لیست دانشجو شرکت.xlsx  فرمت:.xlsx  اندازه:16.70 KB تعداد دریافت : 1063 بار