شرح وظایف

5وظیفه اصلی:

برنامه ریزی جهت کلیه مقاطع رشته حسابداری
راهنمایی ومشاوره دانشجویان
مدارک
لیسانس حسابداریمحل اخذدانشگاه اصفهان  سال اخذ ـ
فوق لیسانسحسابداری محل اخذدانشگاه اصفهان سال اخذـ 
دکتری حسابداریمحل اخذدانشگاه  کرمان  سال اخذـ 
دروسی که تدریس میشود
1) حسابداری پیشرفته 1
2)حسابداری پیشرفته2
3)حسابداری میانه
4)حسابداری صنعتی 1و2و3
5)اصول حسابداری 1و2و3
6)مباحث جاری در حسابداری
فعالیت های پژوهشی
 مقالات علمی
بررسی وآزمون  رفتار توده وارد در بورس اوراق بهادار در تهران (در فصل نامه بورس اوراق تهران )
علاقه مندی های پژوهشی
 مقاله
موضوعات مورد علاقه
حسابداری مدیریت
حسابداری محیط زیست
حسابداری اجتماعی