معرفی


§    
خلاصه مشخصات:

ـ              نام و  نام خانوادگی:زهراهومهر

ـ              تاریخ تولد:19/06/1361

ـ              شماره تلفن:داخلی 14703113687701-6

ـ              آدرس اینترنتی:hoomehr_z@yahoo.com

 

§     سوابق تحصیلی:

ـ              کارشناسی ارشد معماری گرایش معماری منظر- دانشکده هنر و معماری دانشگاه سراسری تربیت مدرس تهران.

ـ              کارشناسی معماری - دانشکده هنر و معماری دانشگاه سراسری یزد.

 

§     سوابق آموزشی:

1- عضو هیات علمی معماری موسسه آموزشی غیر انتفاعی غیر دولتی راغب اصفهانی.

2- مدرس دروس معماری موسسه آموزشی غیر انتفاعی غیر دولتی دانش پژوهان اصفهان .

3- مدرس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد .

4- تدریس دروس معماری در مؤسسه دانش پژوهان اصفهان.(دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیام نور)

 

§     سوابق پژوهشی:

1. بررسی و تحقیق بر روی موضوع کارشناسی ارشد:بازنگری طراحی آب کنار شمال شرقی رودخانه خشک شیراز با تأکید بر توسعه ارتباط فضای سبز و رودخانه و کاهش مخاطرات ترافیک سواره. نمونه موردی:رودخانه خشک شیراز

2. ارائه مقاله در زمینه: بررسی مشکلات ناشی از همجواری بزرگراهها و پارک های حاشیه رودخانه ها

( نمونه موردی بزرگراه چمران شیراز) مجله مدیریت شهری1389.

3. همکاری و تحقیق با اساتید دانشکده معماری دانشگاه تربیت مدرس.(جناب آقای دکتر پور جعفر)در زمینه ارایه مقاله جهت همایش مکتب شیراز( بررسی تأثیر متقابل عناصر معماری منظر در اشعار شاعران سده 7،8،9).1386

4. ارائه مقاله در زمینه ( بررسی پیشینه تاریخی حضور حوض در مقابل کوشکهای باغ های ایرانی).1387

5. ارائه مقاله در زمینه ( بررسی مقایسه حضور و تقدیس آب در مقابل مساجد و نیایشگاه های باغ های ایرانی).

6. همکاری و تحقیق با اساتید دانشکده معماری دانشگاه تربیت مدرس.(جناب آقای دکتر پور جعفر)در زمینه ارایه مقاله ISI .(بررسی زیباشناسی در طراحی منظر باغهای ژاپنی با تاثیر پذیری از دین شینتو.)

7. همکاری و تحقیق در مقاله تفاوت باغ های ایرانی و ژاپنی.

8. ارائه مقاله در زمینه تاثیر دین شینتو در معماری معابد ژاپن.

9. ارائه مقاله در زمینه بررسی تطبیقی تاثیر بصری آب بر ناظر در باغ های ایران و ژاپن.

10.                  موضوع پایان نامه کارشناسی:طراحی مجتمع تجاری تفریحی کودک در شیراز.

11.                  همکاری و تحقیق در زمینه بررسی و تحلیل طراحی شهری بازار اصفهان.

12.                  همکاری و تحقیق در زمینه معماری سنتی یزد و بررسی نمونه های مسکونی سنتی.

13.                  همکاری و تحقیق در زمینه معماری سازگار با اقلیم خصوصاً اقلیم یزد.

14.                   همکاری در پروزه تحقیق و بررسی انواع طاقها در معماری سنتی یزد.

 

§     سوابق حرفه ای:

1- کارشناس ارشد معماری مهندسین مشاور طرح و معماری دفتر اصفهان.

2- داور همایش معماری دکوراسیون داخلی موسسه دانش پژوهان 1392

3- طراحی پارک و فضای سبز بزرگ مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان 1390.

4- طراحی و اجرای واحد های مسکونی و اداری در اصفهان و طراحی غرفه برتر نمایشگاه اصفهان در اردیبهشت1391 .

5- همکاری در شرکت مهندسین مشاور سراوند. پروژه  منظر شهری فرحزاد در تهران.

6- همکاری در شرکت مهندسین مشاور البرز . (طراحی پروژه های مسکونی,تجاری، آموزشی) درشیراز.

7- كارشناس طراحي معماری مجموعه 5 هكتاري تجاري، مسكوني و اداري اراضي دخمه در شهر يزد. مهندسين مشاور امين

§     توانايي ها و زمينه علاقه مندي ها:

1- رتبه برتر اسکیس معماری در آزمون ورودی کارشناسی ارشد معماری سال 1386