معرفی

آزمایشگاه فیزیولوژی:

نوع مرکز:آموزشی- تحقیقاتی

آزمایشگاه فیزیولوژی مکانی برای برگزاری واحدهای درسی است که یک دید عملی و پژوهشی در مورد آموخته های علم پزشکی برای دانشجویان فراهم می آورد و بنیه علمی آنها را در عمل به چالش می کشد .آزمایشگاه فیزیولوژی در این موسسه مربوط به گروه مهندسی پزشکی می باشد که مساحت تقریبی این آزمایشگاه فیزیولوژی پنجاه متر مربع می باشد و ظرفیت محیط این آزمایشگاه فیزیولوژی پانزده نفر است. این آزمایشگاه دارای پنج میز آزمایش با پکیج کامل از تجهیزات پزشکی می باشد و دانشجویان می توانند در گروه های 2 تا 3 نفره به انجام آزمایش های مورد نظر بپردازند.

 

برخی از عناوین گروه آزمایشگاهی در آتلیه ها:

آزمایشگاه ابزار دقیق

 

برخی از دستگاه ها و وسایل موجود:

دستگاه میکروسکوپ

دستگاه سانتریفوژ 16 شاخه

دستگاه فشارسنج

دستگاه استوتوسکوپ

آنتی بادی گروه های خونی

دستگاه سیستم کامپیوتر

میز آزمایشگاهی

تجهیزات مصرفی