معرفی

سایت های آموزشی:

نوع مرکز:آموزشی- تحقیقاتی

سایت های آموزشی مکانی برای برگزاری واحدهای درسی است که یک دید عملی و پژوهشی در مورد آموخته های تئوری برای دانشجویان فراهم می آورد و بنیه علمی آنها را در عمل به چالش می کشد . سایت های آموزشی در این موسسه متشکل دو سایت آموزشی یک و دو می باشد که مساحت تقریبی این هر دو سایت آموزشی پنجاه متر مربع می باشد و ظرفیت محیط این سایت های آموزشی سی و شش نفر است. کلیه گروه های دیگر فقط در سایت آموزشی یک استفاده علمی و پژوهشی دارای قابلیت می باشد. این سایت های آموزشی دارای هجده میز با لوازم جانبی کامل از تجهیزات سخت افزار کامپیوتری می باشد و دانشجویان می توانند در گروه های 2 نفره به انجام پروژه نرم افزاری مورد نظر بپردازند.

برخی از عناوین گروه آزمایشگاهی در سایت های آموزشی:

آزمايشگاه پايگاه داده ها

كارگاه شبكه هاي محلي كامپيوتري

کاربرد رایانه در الکترونیک

طراحی در ساخت مدار چاپی

نقشه کشی صنعتی

گزارش نویسی فنی

رسم فنی

كامپيوتر گرافيك

كاربردكامپيوتردرحسابداري3

مباني و كاربردكامپيوتر

كاربرد نرم افزارهاي ترسيمي

طراحي به كمك كامپيوتر

كاربردنرم افزارهاي رايانه اي در معماري

برنامه نويسي كامپيوتر

طراحي به كمك نرم افزارهاي تإسيسات

برنامه سازي پيشرفته1

برنامه سازي پيشرفته2

كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت

برخی از دستگاه ها و وسایل موجود:

دستگاه سیستم کامپیوتر

دستگاه سوئیچ شبکه داخلی

ویدیو پروژکتور