معرفی

آتلیه های معماری و گرافیک:

نوع مرکز:آموزشی- تحقیقاتی

آتلیه ها مکانی برای برگزاری واحدهای درسی است که یک دید عملی و پژوهشی در مورد آموخته های طراحی و نقشه کشی برای دانشجویان فراهم می آورد و بنیه علمی آنها را در عمل به چالش می کشد . آتلیه ها در این موسسه متشکل از چهار آتلیه مربوط به گروه معماری و سه آتلیه مربوط به گروه گرافیک می باشد که مساحت تقریبی این آتلیه های فوق الذکر هشتاد و پنج متر مربع می باشد و ظرفیت محیط این آتلیه ها بیست و پنج نفر است. این آتلیه ها به ازای هر آتلیه دارای بیست و پنج میز طراحی با همراه یک میز نور طراحی  می باشد و دانشجویان می توانند در هر میز طراحی به صورت تک نفره به انجام پروژه های طراحی و نقشه کشی مورد ترسیم بپردازند.

برخی از عناوین گروه آزمایشگاهی در آتلیه ها:

تكنولوژي و كارگاه گرافيك 1

تكنولوژي و كارگاه گرافيك 2

تكنولوژي و كارگاه گرافيك 3

ترسيمات هندسي

طراحي فني ساختمان

نقشه كشي تخصصي 3

طراحي فني ساختمان

روستا1

طرح معماري 1

طرح معماري 2

طراحي فني ساختمان

مقدمات طراحي معماري 1

تكنولوژي و كارگاه بسته بندي

برداشت از بناهاي تاريخي

طراحي تحليلي

هندسه نقوش سنتي

هندسه مناظر و مرايا

كاربرد خط در گرافيك

تصويرسازي

 

برخی از دستگاه ها و وسایل موجود:

میز ترسیم و طراحی

میز نور ترسیم و طراحی

کمد لوازم طراحی دانشجویان