خوابگاه پسران
بسمه تعالی

محل خوابگاه خودگردان شیخ بهایی
 
آدرس:خیابان شیخ بهایی روبری بیمارستان مهرگان

ظرفیت هر اتاق 4 نفر با امکانات کامل

شهریه هر ترم 10000000 ریال

شماره تماس:09131136621 (سلطان پور)