معرفی

شرح وظایف واحد آموزش عالی آزاد

تغييرات روز افزون و پيشرفت هاي چشمگير در پهنه دانش ، مهارت و تكنولوژي ضرورت بهره گيري ازابزار آموزش را دو چندان كرده است به طوري كه آموزش مداوم ، جزئي جدايي ناپذير از زندگي جوامع توسعه يافته به حساب مي آيد و از آنجايي كه تحصيلات آكادميك و دانشگاهي نه تنها يگانه مسير آموزش نمي باشد بلكه اساسا براي همه افراد جامعه نيز مقدور نمي باشد، لذا بهره گيري از آموزش هاي كوتاه مدت با هدف ارتقاي مهارتهاي فني، انساني و ادراكي مديران، كاركنان و ساير افراد جامعه و هماهنگ كردن اطلاعات آنان با پيشرفت هاي دانش بشري در حوزه هاي مرتبط با آنان بهترين گزينه جهت سوق دادن جامعه به سمت پيشرفت هاي روزافزون خواهد بود.ضمن اينكه توسعه دانش و توانمندي براي كاركنان دستگاه هاي دولتي زمينه ساز ايجاد يك سيستم اداري متحول ، پويا ، مشاركت جو و مسئوليت پذير خواهد بود.

 بخش آموزش هاي كوتاه مدت موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی نيز با هدف اصلي خدمت به دانشجویان  فعاليت خود را ازديماه سال امسال رسما آغاز نمود كه مشروح فعاليت هاي اين واحد در بخش هاي ديگرگزارش بيان خواهد شد؛ اما شايد بتوان مهمترين اهداف اين واحد را در سه مورد ذيل خلاصه نمود:

 1- افزايش ميزان مهارت و اشتغال زايي و به روز شدن اطلاعات مشاغل كارشناسي در بخشهاي دولتي و خصوصي كه نتيجه آن ارتقاء توان كارشناسي و افزايش بهره وري نيروي انساني در سازمان ها و بهبود كمّي و كيفي خدمات و توليد مي باشد.

2- شكوفايي استعداد جوانان و ارتقاء كيفيت و نشاط زندگي.

بي ترديد آنچه انسان را در تدوين برنامه اي صحيح و در نتيجه انجام فعاليت هاي كارآمد و مثمر ثمر ياري مي رساند، تفكر پيرامون مسأله مورد ابتلا مي باشد كه اين تفكر هم شامل تفكر فردي است و هم تفكر جمعي و زماني انسان از تلاش هاي انجام شده نهايت بهره وري را خواهد داشت كه علاوه بر تحقيقات و برآوردهاي شخصي كه زائيده فكر اوست، مسأله مورد نظر را با صاحبان انديشه و صلاحيت در ميان گذاشته، از مطالعات و تحقيقات و چه بسا از سليقه هاي ناب ايشان بيشترين و بهترين بهره ها را ببرد. از اين رو تلاش ما در واحد آموزش هاي آزاد ( كوتاه مدت ) نگاهي دو سويه ( استفاده از تفكر فردي و جمعي ) به مسائل مي باشد و لذا شوراي آموزش هاي آزاد نيز در راستاي همين نگرش تشكيل شد.