روایت تصویری
 RSS feed انجمن ابر پردازان علم و فرهنگ

 RSS feed پیشنهادات فرهنگی

اخبار معاونت
برگزاری دوره آموزشی تخصصی برنامه نویسی اندروید
بازدید:  353 مرتبه آرا:  5 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:5.0
برگزاری دوره آموزشی تخصصی ANSYS
بازدید:  299 مرتبه آرا:  1 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:5.0
اطلاعیه مزایده سالن ورزشگاه
بازدید:  183 مرتبه آرا:  1 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:1.0
اطلاعیه مزایده انتشارات دانشگاه
بازدید:  189 مرتبه آرا:  1 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:1.0
مراحل انجام ثبت پیشنهادیه (پروپوزال) و پایان نامه
بازدید:  629 مرتبه آرا:  4 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:3.5
مناقصه سرویس کارکنان و دانشجویان
بازدید:  241 مرتبه آرا:  2 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:5.0
تاریخ امتحانات معرفی به استاد ( ترم 3952) گروه معارف
بازدید:  1067 مرتبه آرا:  3 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:5.0
برنامه زمان بندی دروس ترم بهمن 95 - کلیه مقاطع رشته حسابداری
بازدید:  1404 مرتبه آرا:  2 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:5.0
قابل توجه دانشجویانی که قصد اخذ دروس عمومی را دارند
بازدید:  1166 مرتبه آرا:  2 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:5.0
عنوان رسمی مؤسسه جهت آدرس دهی در مقالات
بازدید:  1152 مرتبه آرا:  1 کاربر به این خبر رای داده اند .  میانگین رتبه:4.0
123