معرفی

چشم انداز
موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی  واقعيتهاي جهان علم را در حوزه آموزش و پژوهش و در آيينه استاد و دانشجو منعكس مي نمايد. تقريباً تمام دانشجويان دوره ارشد و اعضاي هيات علمي به نحوي از انحاء در فعاليتهاي بين المللي شركت مي نمايند. 
  چشم انداز دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي موسسه را مي توان در موارد ذيل به اجمال دسته بندي نمود:
۱- دستيابي به تفاوت در خلاقيت، پيشرفت و برتري
۲-  گسترش فعاليت در زمينه هاي آموزش، تحقيق و سرويس دهي براي رسيدن به مقام اول در منطقه از طريق اختلاط و شركت در پروژه هاي تحقيقاتي، تبادل برنامه هاي آموزشي و فعاليتهاي علمي مشترك با موسسات آموزشي معتبر در سطح بين الملل
۳-  آموزش دانش پژوهاني كه با توجه به سرعت پيشرفت علم و دانش، آمادگي لازم را براي مشاركت در صحنه رقابت علمي بين المللي را داشته باشند.
۴- مشاركت در ارتقا سطح علمي، فرهنگي و صنعتي جوامع گسترده تر
۵-  ارتقاء پژوهش پيشرو به نحوي كه بتوان با استفاده از آن در آينده درخشان جامعه سهم داشت.
۶-  حركت در جهت جهاني شدن با گسترش ارتباطات و شبكه هاي علمي آموزشي و سهيم نمودن دانشجويان بين المللي در برنامه هاي آموزشي

رسالت
ارتباطات جديد و پيشرفته، روشهاي جديد رفت و شد در كنار تحقيقات و فناوريهاي نوين، جامعه جهاني را در هم تنيده و كوچك نموده و دستيابي به امكانات بين المللي را بسيار وسعت بخشيده است. دانشگاهها در اين دهكده جهاني در رقابت با هم مي باشند. موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی نيز از اين قاعده مستثني نيست. 
رسالت دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی حمايت از افزودن گستره بين المللي در رسالتهاي سه گانه آموزش، پژوهش و خدمت رساني دانشگاه مي باشد. به نحوي كه تمامي دانشگاهيان را قادر به روبرويي با چالشها و فرصتهاي بين المللي موجود در جهاني پيشرو بنمايد.
 وظایف

 

رئوس وظايف شاخص دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي دانشگاه

 

 

تدوين خط مشي بين المللي دانشگاه و مشخص نمودن كشورهاي مقصد كه در درازمدت مي توانند در همكاريهاي علمي و بين المللي دانشگاه مفيد باشند. 
تسهيل و اصلاح فرآيندهاي اداري شركت همكاران در همايشهاي بين المللي و فرصتهاي مطالعاتي
استفاده از گرانت هاي آموزشي و پژوهشي بين المللي در دانشگاه
گسترش تبادل استاد و دانشجو در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي
ايجاد بستر لازم جهت معرفي دانشگاه به منظور جذب دانشجويان بين المللي
گسترش دوره هاي مشترك بين المللي در دانشگاه در مقاطع تحصيلات تكميلي، بين رشته اي و آموزشهاي آزاد
  
گسترش و افزايش تعداد كارگاه ها و همايشهاي بين المللي سالانه دانشگاه
پيگيري ارتقاء جايگاه بين المللي دانشگاه در نظام هاي مختلف رتبه بندي جهاني
پيگيري در تكميل بخش انگليسي و تهيه اطلاعات به روز براي وبگاه دانشگاه و دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي