معرفی مدیر آموزشی موسسه


مدیر آموزش:سرکار خانم نرجس شریف بهشتی                                                                               
لیسانس:فقه و حقوق    دانشگاه اصفهان                           
فوق لیسانس:فقه و حقوق   دانشگاه آزاد خوراسگان


راه های تماس:

شماه تلفن:                        3687701 الی 3687706 داخلی 114
                                     email:  h_beheshti@yahoo.com

شرح وظایف مدیر آموزشی موسسه

 

 وظايف مديريت آموزشي دانشگاه

1- نظارت بر اجراي آيين نامه ها و مصوبه هاي شوراي آموزشي دانشگاه و ابلاغيه هاي كميسيون موارد خاص

2- بررسي مستمر فرآيندهاي اجرايي خدمات آموزشي و پيشنهاد شيوه هاي مناسب

3- تهيه و تدوين شيوه نامه ها و طرح هاي آموزشي و ارائه آن ها به شوراي آموزشي دانشگاه

4- بهره گيري از شيوه هاي مناسب جهت ارتقاي كيفي خدمات آموزشي

05- نظارت بر روند فعاليت هاي طراحي و راه اندازي سيستم جامع اتوماسيون آموزشي دانشگاه

6- تشكيل پرونده و ثبت نام پذيرفته شدگان مطابق با آئين نامه و شيوه نامه هاي آموزشي

7- كنترل سنوات تحصيلي دانشجويان

8- تهيه گزارش هاي كارشناسي پرونده هاي دانشجويان

9- نظارت بر اجراي برنامه هاي مصوب مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلي

10- صدور انواع گواهي هاي تحصيلي براي دانش آموختگان

11- نظارت بر عملكرد فعاليت هاي آموزشي دانشجويان

12- امور مربوط به دانشجويان ممتاز (استعدادهاي درخشان)

13- امور مربوط به دانشجويان غيرايراني

14- مشاركت در برگزاري جشن دانش آموختگان و جشن آغاز سال تحصيلي

15- ارائه گزارش هاي آماري و تدوين گزارش عملكرد سالانه از فعاليت هاي آموزشي دانشگاه

16- ارائه مشاوره و اطلاع رساني به دانشجويان در زمينه مقررات و آيين نامه هاي آموزشي

17- افزايش مهارت هاي شغلي كاركنان با مشاركت دادن آنان در دوره هاي آموزشي كوتاه مدت                      

18-  بررسي و ارسال پرونده­هاي تبديل خارج به داخل، دانشجويان نمونه، انتقالي و ....

19- كنترل اطلاعات آموزشي از جهت صحت و دقت اصلاح آنها

20- ايجاد خدمات بهتر و روان سازي فرايندهاي آموزشي

21- پيگيري در خصوص دانشجوياني كه ثبت نام ننموده­اند

22- انجام امور مربوط به دانشجويان ميهمان

23- انجام امور مربوط به پايان مدت تحصيل دانشجويان

24- ساير امور محوله به اداره فارغ التحصيلان

25- ثبت‌نام دانشجويان مهمان در صورت موافقت گروه و وجود ظرفيت

26- بررسي کلي و اصلاح موارد لازم دروس انتخابي دانشجو در نيمسال و تأييد نهايي آنها در زمان اعلام‌شده در تقويم آموزشي

27- اعلام اسامي دانشجويان مشروط

28- صدور و پي‌گيري ارسال اخطاريه دانشجويان مشروط

29- صدور گواهي‌نامه‌ها و معرفي‌نامه‌ها

30- تهيه و اعلام اسامي دانشجويان فاقد تأييديه پيش‌دانشگاهي در پايان هر نيمسال و جلو گيري از ادامه تحصيل آنها پس از مهلت قانوني

31- بررسي کارنامه دانشجويان واصلاح آنها در موارد لزوم - ارسال مدارک دانشجوياني که از سيستم خارج مي‌شوند مانند انتقالي، انصرافي و اخراجي