اخبار دانشکده مدیریت و حسابداری
 همکاری با فنی و حرفه ای
ارسال توسط:  admin , در دوشنبه 8 شهریور 1395 , در گروه "دانشکده مدیریت و حسابداری"

اجرای دوره کارورزی در راستای ایجاد شعار یک دانش آموخته یک شغل