معرفی کارشناس
کارشناس فارغ التحصیلان سرکار خانم منصوره موسوی لیسانس:علوم قرآن و حدیث جامعه القرآن اصفهان راه های تماس: شماه تلفن:3687701 الی 3687706 داخلی 116 email:mmosavi@raghebisf.ac.ir
شرح وظایف امور فارغ التحصیلان
 

اداره دانش آموختگان 

- صدور مجوز دفاع و اعلام اسامي دانشجوياني كه دفاع كرده­اند به اداره كل آموزش موسسه

- تنظيم گواهي فراغت از تحصيل

- انجام كليه امور مربوط به جلسه صلاحيت مدرسي

- انجام كليه امور مربوط به تسويه حساب دانشجويان

- انجام كليه امور مربوط به تسويه حساب دانشجويان

- همكاري جهت تنظيم كتاب يادمان( جشن دانش آموختگان)