شرح وظایف
5وظیفه اصلی:
1)پاسخ گویی وشرح وظایف دانشجویان واساتید
2)همکاری با مدیریت محترم گروه جهت اجرای برامه ها واهداف
3)بررسی وپیگیری مشژلات دانشجویان دو ترم مشروط
4)راهنمایی مشاوره تحصیلی دانشجویان جدید الورود
5)ثبت انتخاب واحد دانشجویان مهمان وتطبیق واحددانشجویان انتقالی
مدارک
   تحصیلات          مهندسی مکانیک
محل اخذ مدرک          دانشگاه آزاداسلامی
سال اخذ مدرک           ................
علاقه مندی های پژوهشی