فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 23 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان
مدیریت تبلیغات و برند سازی - جلسه اول - دکتر امیری
روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته(روش تحقیق) - جلسه اول - استاد امیری
مدیریت تبلیغات و برند سازی - جلسه دوم - دکتر امیری
درس تصمیم گیری - الکتر - دکتر مهریار
مدیریت رفتار مصرف کننده- دکتر فرخی - جلسه چهارم (مدیریت بازرگانی - کارشناسی ارشد)
درس تصمیم گیری - تصمیم گیری تاپسیس - دکتر مهریار -مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی و تجارت الکترونیک - کارشناسی ارشد
درس تحلیل آماری - جلسه دوم - دکتر فرخی
تحلیل آماری - جلسه سوم - دکتر فرخی
روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته (روش تحقیق)- جلسه سوم - دکتر فرخی - (گرایش بازاریابی)
درس تصمیم گیری -مدلهای غیر جبرانی - دکتر مهریار -مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی و تجارت الکترونیک - کارشناسی ارشد
روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته (روش تحقیق) - جلسه ششم - دکتر فرخی
درس تحلیل آماری - جلسه اول - دکتر فرخی
درس تصمیم گیری - ادامه الکتر - دکتر مهریار
درس تصمیم گیری - روش جبرانی تکنیک مجموع ساده وزین - دکتر مهریار -مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی و تجارت الکترونیک - کارشناسی ارشد
درس تصمیم گیری - تکنیک AHP - دکتر مهریار -مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی و تجارت الکترونیک - کارشناسی ارشد
درس تصمیم گیری -مدلهای غیر جبرانی - جایگشت - دکتر مهریار -مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی و تجارت الکترونیک - کارشناسی ارشد
مدیریت رفتار مصرف کننده- دکتر فرخی - جلسه سوم (مدیریت بازرگانی - کارشناسی ارشد)
مدیریت رفتار مصرف کننده- دکتر فرخی - جلسه دوم (مدیریت بازرگانی - کارشناسی ارشد)
مدیریت رفتار مصرف کننده- دکتر فرخی - جلسه اول (مدیریت بازرگانی - کارشناسی ارشد)
روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته (روش تحقیق)- جلسه دوم - دکتر فرخی - (گرایش بازاریابی)
<<   <  1 2  >   >>  
Powered by DorsaPortal