فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 24 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام وب سايت
ورزش معلولین - جلسه سوم قسمت دوم - دکتر حسینی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی - کارشناسی ارشد)
ورزش معلولین - جلسه سوم قسمت اول- دکتر حسینی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی - کارشناسی ارشد)
ورزش معلولین - جلسه اول - دکتر حسینی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی - کارشناسی ارشد)
آمار پیشرفته در تربیت بدنی - دکتر رستمی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی - کارشناسی ارشد)
سمینار در حرکات اصلاحی - دکتر رستمی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی - کارشناسی ارشد)
روش تحقیق - جلسه دوم- دکتر حسینی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی- کارشناسی ارشد)
جلسه سوم (پی دی اف)- پاتوکینزیولوژی - دکتر فتاحی(آسیب شناسی و حرکات اصلاحی - کارشناسی ارشد)
جلسه سوم (صوت)- پاتوکینزیولوژی - دکتر فتاحی(آسیب شناسی و حرکات اصلاحی - کارشناسی ارشد)
حرکات اصلاحی پیشرفته - جلسه سوم و چهارم - دکتر رستمی ( کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی)
جلسه دوم (pdf)- پاتوکینزیولوژی - دکتر فتاحی(آسیب شناسی و حرکات اصلاحی - کارشناسی ارشد)
جلسه دوم (فیلم)- پاتوکینزیولوژی - دکتر فتاحی(آسیب شناسی و حرکات اصلاحی - کارشناسی ارشد)
جلسه دوم (صوت)- پاتوکینزیولوژی - دکتر فتاحی(آسیب شناسی و حرکات اصلاحی - کارشناسی ارشد)
جلسه اول (پاورپوینت)- پاتوکینزیولوژی - دکتر فتاحی(آسیب شناسی و حرکات اصلاحی - کارشناسی ارشد)
جلسه اول (فیلم)- پاتوکینزیولوژی - دکتر فتاحی(آسیب شناسی و حرکات اصلاحی - کارشناسی ارشد)
جلسه اول (صوت)- پاتوکینزیولوژی - دکتر فتاحی(آسیب شناسی و حرکات اصلاحی - کارشناسی ارشد)
فیزیولوژی عصب مرکزی - دکتر باقری (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی - کارشناسی ارشد)
ورزش معلولین - جلسه دوم - دکتر حسینی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی - کارشناسی ارشد)
روش تحقیق - جلسه اول - دکتر حسینی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی- کارشناسی ارشد)
حرکات اصلاحی پیشرفته - جلسه اول - دکتر رستمی ( کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی)
آسیب جلسه 1 و 2 (pdf)- آسیب شناسی ورزشی - دکتر فتاحی(آسیب شناسی و حرکات اصلاحی - کارشناسی ارشد)
آسیب جلسه 1 (pdf)- آسیب شناسی ورزشی - دکتر فتاحی(آسیب شناسی و حرکات اصلاحی - کارشناسی ارشد)
آسیب جلسه 2 (pdf)- آسیب شناسی ورزشی - دکتر فتاحی(آسیب شناسی و حرکات اصلاحی - کارشناسی ارشد)
آسیب جلسه 2 (صوتی)- آسیب شناسی ورزشی - دکتر فتاحی(آسیب شناسی و حرکات اصلاحی - کارشناسی ارشد)
آسیب 1 (فیلم)- آسیب شناسی ورزشی - دکتر فتاحی(آسیب شناسی و حرکات اصلاحی - کارشناسی ارشد)
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal