فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 101 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام وب سايت
مبانی راهنمایی و مشاوره - جلسه چهارم - استاد شیرازی
روانشناسی شناختی - جزوه - استاد اخوندی
فلسفه علم روانشناسی - جلسه ششم - استاد اخوندی
روانشناسی شناختی - جلسه پنجم - استاد اخوندی
تاریخچه و مکاتب - جلسه چهارم - استاد شیرازی (روانشناسی)
فلسفه علم روانشناسی - مجموعه pdf- استاد اخوندی
اسلایدهای درس روان شناسی اعتیاد بخش درمان - دکتر نوئین (روانشناسی)
اسلایدهای مربوط به درس علوم اعصاب شناختی - درس لوب گیجگاهی - دکتر نوئین (روانشناسی )
توانبخشی کودکان با نیازهای خاص - جلسه ملاحظات پاداش در یادگیری - دکتر نوئین (روانشناسی)
توان بخشی کودکان با نیازهای ویژه - جلسه چهارم - معرفی روشهای توانبخشی کودکان در خودمانده- دکتر نوئین (روانشناسی)
توانبخشی کودکان با نیازهای خاص - اسلاید جلسه چهارم - دکتر نوئین (روانشناسی)
توانبخشی کودکان با نیازهای خاص - اسلاید جلسه سوم - دکتر نوئین (روانشناسی)
توان بخشی کودکان ویژه - جلسه اول - دکتر نوئین (روانشناسی)
اسلایدهای درس توان بخشی کودکان با نیازهای خاص - موضوع پاداش در یادگیری - دکتر نوئین - روانشناسی
علوم اعصاب شناختی- جلسه اول- ساختمان دستگاه عصبی - دکتر نوئین (روانشناسی)
فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز جلسه اول (صوتی) - دکتر نوئین - روانشناسی
روانشناسی شناختی - جلسه سوم - استاد اخوندی (روانشناسی)
روانشناسی شناختی - جلسه دوم - استاد اخوندی (روانشناسی)
روانشناسی شناختی - جلسه اول - استاد اخوندی (روانشناسی)
روانشناسی فیزیولوژیک - جلسه چهارم - دکتر نوئین (روانشناسی))
روانشناسی فیزیولوژیک - جلسه سوم - دکتر نوئین (روانشناسی))
روانشناسی فیزیولوژیک - جلسه اول - معرفی ابزارها - دکتر نوئین (روانشناسی))
فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز جلسه دوم (اسلاید) - دکتر نوئین - روانشناسی
تاریخچه و مکاتب - جلسه سوم - استاد شیرازی (روانشناسی)
تاریخچه و مکاتب - جلسه دوم - استاد شیرازی (روانشناسی)
تاریخچه و مکاتب - جلسه اول - استاد شیرازی (روانشناسی)
مبانی راهنمایی و مشاوره - جلسه سوم - استاد شیرازی
مبانی راهنمایی و مشاوره - جلسه دوم - استاد شیرازی
مبانی راهنمایی و مشاوره - جلسه اول - استاد شیرازی
علوم اعصاب شناختی - قطعه گیجگاهی- درس چهارم - دکتر نوئین (روانشناسی)
علوم اعصاب شناختی - قطعه پیشانی- درس دوم - دکتر نوئین (روانشناسی)
فلسفه علم روانشناسی - جلسه چهارم - استاد اخوندی (روانشناسی)
فلسفه علم روانشناسی - جلسه سوم - استاد اخوندی (روانشناسی)
فلسفه علم روانشناسی - جلسه دوم - استاد اخوندی (روانشناسی)
فلسفه علم روانشناسی - جلسه اول - استاد اخوندی (روانشناسی)
روان شناسی اعتیاد (معرفی مواد ضد اضطراب) - دکتر نوئین (روانشناسی)
روان شناسی اعتیاد - جلسه مواد توهم زا - دکتر نوئین
روان شناسی اعتیاد - جلسه مواد محرک - دکتر نوئین
روان شناسی اعتیاد (علت شناسی و درمان) - دکتر نوئین (روانشناسی)
روان شناسی اعتیاد (صوتی) - دکتر نوئین (روانشناسی)
اختلال روان گسیختگی دوران کودکی (فایل صوتی)- آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان - دکتر نوئین (روانشناسی)
اسلایدهای درس روان شناسی اعتیاد بخش داروهای آرام بخش - دکتر نوئین (روانشناسی)
آسیب شناسی کودک و نوجوان -بررسی کودک - قسمت اول - دکتر نوئین
آسیب شناسی کودک و نوجوان -بررسی کودک - قسمت اول - دکتر نوئین
اسلایدهای اختلال روان گسیختگی دوران کودکی - آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان - دکتر نوئین - روانشناسی
آسیب شناسی کودک و نوجوان - جلسه چهارم - معرفی اختلال adhd قسمت اول - دکتر نوئین
علوم اعصاب شناختی - درس سوم - آسیب لوب پیشانی - دکتر نوئین (روانشناسی)
اسلایدهای درس آسیب شناسی کودک و نوجوان - اختلال adhd قسمت اول و دوم - دکتر نوئین
فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز - نوروترانسمیترها 2 - دکتر نوئین - روانشناسی
فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز جلسه سوم - دکتر نوئین - روانشناسی
<<   <  1 2 3  >   >>  
Powered by DorsaPortal