فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 58 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام وب سايت
محاسبات عددی -جلسه دوم بخش اول -استاد نیرومند - (مهندسی پزشکی)
محاسبات عددی -جلسه دوم بخش دوم -استاد نیرومند - (مهندسی پزشکی)
برنامه نویسی - جلسه سوم (فیلم) - بخش دوم - دکتر براتی
معماری کامپیوتر - جلسه دوم - دکتر وفایی
برنامه نویسی - جلسه دوم (فیلم) - بخش دوم - دکتر براتی
برنامه نویسی - جلسه دوم (فیلم) - بخش اول - دکتر براتی
برنامه نویسی - جلسه اول (فیلم) - دکتر براتی
معماری کامپیوتر - جلسه اول - بخش دوم - دکتر وفایی
برنامه نویسی - جلسه سوم (فیلم) - بخش اول - دکتر براتی
بیوفیزیک - جلسه اول - استاد کاظمی
بیوفیزیک - جلسه سوم - استاد کاظمی
بیوفیزیک - جلسه دوم - استاد کاظمی
فیزیک حرارت - جلسه چهارم و پنجم - استاد نریمانی
معادلات دیفرانسیل - جلسه سوم - استاد نریمانی
حفاظت الکتریکی در بیمارستان - جلسه چهارم - بخش اول - دکتر بهارلویی
حفاظت الکتریکی در بیمارستان - جلسه پنجم - دکتر بهارلویی
حفاظت الکتریکی در بیمارستان - جلسه چهارم - بخش دوم - دکتر بهارلویی
فیزیک الکترومغناطیس - جلسه چهارم - استاد نریمانی
بیوفیزیک - جلسه پنجم - استاد کاظمی
کنترل خطی - جلسه پنجم - دکتر بهارلویی
حفاظت الکتریکی در بیمارستان - جلسه اول - دکتر بهارلویی
معماری کامپیوتر - جلسه اول - بخش اول - دکتر وفایی
معماری کامپیوتر - جلسه سوم - دکتر وفایی
معماری کامپیوتر - جلسه چهارم - دکتر وفایی
زبان تخصصی مهندسی پزشکی - جلسه چهارم - دکتر براتی
برنامه نویسی - جلسه چهارم - دکتر براتی
فیزیک حرارت(پاورپوینت همراه صوت) - استاد نریمانی (مهندسی پزشکی - کارشناسی)
فیزیک حرارت(پاورپوینت) - استاد نریمانی (مهندسی پزشکی - کارشناسی)
فیزیک الکترومغناطیس - جلسات اول تا سوم - استاد نریمانی
فیزیک حرارت(جلسه سوم) - استاد نریمانی (مهندسی پزشکی - کارشناسی)
مخابرات آنالوگ و دیجیتال - استاد رفیعی
ماشین های الکتریکی و متناوب - جلسه سوم - استاد نمازی
ماشین های الکتریکی و متناوب - جلسه دوم - استاد نمازی
ماشین های الکتریکی و متناوب - جلسه اول - استاد نمازی
معادلات دیفرانسیل - جلسه دوم - استاد نریمانی
معادلات دیفرانسیل - جلسه اول - استاد نریمانی
زبان تخصصی مهندسی پزشکی - جلسه سوم - دکتر براتی
زبان تخصصی مهندسی پزشکی - جلسه دوم - دکتر براتی
زبان تخصصی مهندسی پزشکی - جلسه اول - دکتر براتی
لینک گروه درسی و تمرینهای درس کنترل خطی - استاد بهارلویی
ریاضی عمومی 1 - جلسه سوم - استاد نیرومند - رشته مهندسی پزشکی
ریاضی عمومی 1 - جلسه دوم - استاد نیرومند - رشته مهندسی پزشکی
ریاضی عمومی 1 - جلسه اول - استاد نیرومند - رشته مهندسی پزشکی
محاسبات عددی - جلسه سوم - استاد نیرومند - (مهندسی پزشکی)
محاسبات عددی - جلسه اول - استاد نیرومند - (مهندسی پزشکی)
حفاظت الکتریکی در بیمارستان - جلسه سوم - دکتر بهارلویی
حفاظت الکتریکی در بیمارستان - جلسه دوم - دکتر بهارلویی
کنترل خطی - جلسه سوم - دکتر بهارلویی
کنترل خطی - جلسه دوم - قسمت دوم - دکتر بهارلویی
کنترل خطی - جلسه دوم - قسمت اول - دکتر بهارلویی
<<   <  1 2  >   >>  
Powered by DorsaPortal